Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Nowa

Co oznacza NOWA SZTUKA: nazwa syntetyzująca nazwania kształtujących się na pocz. XX w. terminów zjęz. narod.: art moderne, nov umeni, nova umetnost, Modern Art, Moderne Kunst, Neue Pathos, modernizm. WPolsce przyjęła się nazwa Młoda Polska (analogicznie także na przykład Młode Niemcy, Młoda Belgia, Młoda Skandynawia)

Czym jest nowa sztuka znaczenie w Słownik pisownia N .

Wyraz Nagrody Literackie:
Co znaczy przyznawane raz do roku za dzieło albo całokształt twórczości poprzez instytucje nauk., redakcje czasopism albo fundacje. Najwyższą rangę ma przyznawana od 1901 Nagroda Nobla, spory prestiż posiadają nowa sztuka.
Wyraz Nowak Tadeusz:
Co znaczy prozaik, przedstawiciel chłopskiego nurtu wpoezji. Autor wielu tomików poetyckich, między innymi Uczę się mówić (1953), Porównania (1954), napisanych wpoetyce socrealizmu. Właściwym debiutem jest nowa sztuka.
Wyraz Naborowski Daniel:
Co znaczy metafizycznego wliryce pol. baroku (XVII w.), dyplomata związany zdworem Radziwiłłów, ich nadworny doktor, wszechstronnie wykształcony erudyta, kalwin. Mistrz liryki barokowej, czerpiącej zwłoskiego nowa sztuka.
Wyraz Nitsch Kazimierz:
Co znaczy artysta naukowej dialektologii pol., prof. uniwersytetów krakowskiego ilwowskiego, prezes Polskiej Akademii Zdolności iwiceprezes PAN. Autor powyżej 700 prac zdialektologii, historii igramatyki jęz nowa sztuka.
Wyraz Neobarok:
Co znaczy warchitekturze 2. poł. XIX w. wynikająca z historyzmu, ocechach eklektycznych, charakteryzująca się tworzeniem budowli metodą ikształtem przypominających barokowe, ale przeładowane, masywne nowa sztuka.