Czy przydatne?

Co to jest Ezop

Co oznacza EZOP: bajkopisarz gr., półlegendarny frygijski niewolnik, sługa Ksanthosa z Samos. Pierwszym wydawcą pisanych prozą bajek E. był Demetrios z Faleronu (V-IV w. przed naszą erą); na jęz. z łaciny przeł. je rzym. bajkopisarz Fedrus (I w. n.e.). Bajki E. są dziedzictwem lit. europ., w Polsce przekładali je między innymi Biernat z Lublina, I. Krasicki i A. Mickiewicz

Czym jest Ezop znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Elektra, Ifigenia I Orestes:
Co znaczy Klitajmestry. E. po zgonu ojca ukryła małego O. na dworze króla Strofiosa, a po latach, gdy powrócił, pomogła mu pomścić zgon ojca. I. miała być złożona na błagalnym ołtarzu poprzez ojca proszącego ezop.
Wyraz Egzystencjalizm:
Co znaczy opisujący i analizujący ludzką egzystencję, rozumianą jako bytowanie każdego konkretnego człowieka. Myśl e. sięga Sokratesa, Platona, obecna jest w filoz.-teol. refleksji św. Augustyna i B. Pascala ezop.
Wyraz Exodus:
Co znaczy ostatnia pieśń chóru w antycznej tragedii, realizowana na zakończenie poprzez chór opuszczający miejsce przedstawienia (orchestrę ezop.
Wyraz Eudajmonizm:
Co znaczy etyczny głoszący, iż osiągnięcie szczęścia jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem człowieka. Zwolennicy e. inaczej rozumieli jednak szczęście, dla epikurejczyków ( epikureizm) były to doznania ezop.
Wyraz Egotyzm:
Co znaczy jednostki do podporządkowania wszelkich zainteresowań własnej osobie, nadwrażliwość, subiektywizm, emocjonalizm w odczuwaniu świata, ludzi i siebie; postawa typowa w sentymentalizmie i romantyzmie ezop.