Czy przydatne?

Co to jest Etymologia

Co oznacza ETYMOLOGIA: pochodzenie wyrazu, ustalenie jego pierwotnego znaczenia i formy; także dział edukacji zajmujący się badaniem pochodzenia i pierwotnego znaczenia wyrazów opierając się na ich budowy morfologicznej. Pomocne przy dociekaniach e. mogą być słowniki etymologiczne: A. Brcknera i nowsze F. Sławskiego, K. Długosz-Kurczabowej

Czym jest etymologia znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eklezjastes:
Co znaczy kaznodzieja, mędrzec; E. nazywa się Koheleta, który w księdze ST podejmuje rozważania nad sensem życia (marność nad marnościami i wszystko marność; z łaciny vanitas, vanitatum et omnia vanitas etymologia.
Wyraz Ekspresja:
Co znaczy wyrażenie przeżyć, uczuć; wyrazistość na przykład gestykulacji, ekspresywny - wyrazisty czyn; 2) w dziele sztuki - umiejętność sugestywnego wyrażania przeżyć, stanów emocjonalnych dzięki środków etymologia.
Wyraz Errata:
Co znaczy błędy drukarskie; lista poprawek, sprostowań, omyłek dołączony do książki w formie luźnej kartki etymologia.
Wyraz Egzystencjalizm W Literaturze:
Co znaczy gł. z filozofią XIX i XX w.: S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim jest człowiek. E etymologia.
Wyraz Ekslibris:
Co znaczy z elementami grafiki i wkomponowanym nazwiskiem albo inicjałem właściciela; symbol własności książki umieszczony na wewnętrznej stronie okładek. Pierwszy znany e. w formie fajansowej tabliczki etymologia.