Czy przydatne?

Co to jest Etyka

Co oznacza ETYKA: 1) edukacja o moralności, zestaw zasad i norm ocen moralnych charakteryzujących daną społeczność albo określony mechanizm etyczny (na przykład e. katolicka), ustala obowiązujące w danej epoce, w danym środowisku metody postępowania - w tym znaczeniu jest pojmowana jako moralność; 2) termin wprowadzony poprzez Arystotelesa na ustalenie tak zwany filozofii praktycznej. E. bada także świat wartości (podobnie jak aksjologia) rozpoznając go raczej w aspekcie dobra i zła

Czym jest etyka znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Ermitaż, Sankt Petersburg:
Co znaczy świata. Mieści się w kilku XVIII-wiecznych pałacach (pośród których jest także Pałac Zimowy będący do rewolucji 1917 r. rezydencją carów). Galeria Ermitażu prezentuje rozległą panoramę sztuki etyka.
Wyraz Epeisodion:
Co znaczy antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru etyka.
Wyraz Efemeryczna Sztuka:
Co znaczy tendencja w sztuce współcz., zakładająca nietrwałość i krótki czas trwania zdarzenia. Pierwszym jej nurtem był happening. Pośrodku l. 60. i 70. rozwijała się wielokierunkowo ulegając wielu etyka.
Wyraz Erynie:
Co znaczy Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano jako postacie etyka.
Wyraz Ekranizacja:
Co znaczy przeniesienie na ekran filmowy (albo telewizyjny) utworu lit., odmiana wiernej adaptacji etyka.