Czy przydatne?

Co to jest Erazm z Rotterdamu, łac. Erasmus Desiderius, właśc. Gerhard Gerhards

Co oznacza ERAZM Z ROTTERDAMU, ŁAC. ERASMUS DESIDERIUS, WŁAŚC. GERHARD GERHARDS: niderlandzki filolog, filozof, teolog, znawca i popularyzator kultury antycznej, znakomity humanista renesansowy. Tworzył w jęz. z łaciny, wykładał filologię klasyczną na uniwersytecie w Leuven, w trakcie pobytu w Anglii zaprzyjaźnił się z T. Morusem. Przyg. w jęz. gr. pierwsze wyd. NT. Autor traktatu O wolnej woli (1524); rozpraw Zachęta do filozofii chrześcijańskiej, Zbożna biesiada; korespondował z humanistami całej Europy, między innymi J. Łaskim. Dziełem życia E. jest Pochwała głupoty (1509), cięta satyra na szkolnictwo, wychowanie, duchowieństwo, odpusty, cuda i kult świętych, jak i na szaleństwa niektórych humanistów, którzy ślepo i bezkrytycznie naśladowali styl Cycerona (w XV w. doczekała się 58 wydań). E. głosił potrzebę pokoju i jedności chrześc. świata

Czym jest Erazm z Rotterdamu, łac znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Elegia:
Co znaczy wywodzący się z literaturze gr., wiersz pisany strofą dwuwersową, realizowany przy wtórze fletu; artystami byli Archiloch, Solon, Simonides z Keos (VII-VI w. przed naszą erą), w liryce rzym. Tibullus erazm z rotterdamu, łac. erasmus desiderius, właśc. gerhard gerhards.
Wyraz Eklezjastes:
Co znaczy kaznodzieja, mędrzec; E. nazywa się Koheleta, który w księdze ST podejmuje rozważania nad sensem życia (marność nad marnościami i wszystko marność; z łaciny vanitas, vanitatum et omnia vanitas erazm z rotterdamu, łac. erasmus desiderius, właśc. gerhard gerhards.
Wyraz Emaus:
Co znaczy średniowiecznego dialogu, którego temat nawiązywał do bibl. rozmowy Chrystusa z wędrowcami zmierzającymi z Jerozolimy do Emaus. Odpowiednio z dominującym w tej epoce światopoglądem alegoryczna erazm z rotterdamu, łac. erasmus desiderius, właśc. gerhard gerhards.
Wyraz Exemplum:
Co znaczy którego fabuła ma ilustrować umoralniającą argumentację; dostarcza należytych wzorów, budujących albo nagannych; żywotny w szczególności w średniowieczu w praktyce kaznodziejskiej, w lit erazm z rotterdamu, łac. erasmus desiderius, właśc. gerhard gerhards.
Wyraz Etymologia:
Co znaczy ustalenie jego pierwotnego znaczenia i formy; także dział edukacji zajmujący się badaniem pochodzenia i pierwotnego znaczenia wyrazów opierając się na ich budowy morfologicznej. Pomocne przy erazm z rotterdamu, łac. erasmus desiderius, właśc. gerhard gerhards.