Czy przydatne?

Co to jest Epitafium

Co oznacza EPITAFIUM: 1) napis umieszczany na płycie nagrobnej; 2) utwór żałobny o zwięzłej treści, utrwalający pamięć o zmarłym; 3) utwór satyr. w formie napisu nagrobkowego na cześć żyjącej osoby. E. uformowany został w Grecji (V w. przed naszą erą), w lit. pol. po formę tę sięgali między innymi J. Kochanowski i M. Sęp Szarzyński. Pewną odmianą e. jest poetycki testament

Czym jest epitafium znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epistolografia:
Co znaczy obejmujący utwory napisane w formie listów; również normatywne podręczniki pisania listów zawierające wzory komponowania, stylizowania tej formy wypowiedzi w zależności od typu adresata, na przykład epitafium.
Wyraz Eklektyzm:
Co znaczy pojęć bądź tez z różnych kierunków i mechanizmów (zobacz także synkretyzm); w sztukach plastycznych łączenie przedmiotów treściowych albo formalnych zapożyczonych z różnych epok i od różnych artystów epitafium.
Wyraz Erynie:
Co znaczy Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano jako postacie epitafium.
Wyraz Eliot Thomas Stearns:
Co znaczy angielskiego: pisarz, autor dramatów, eseista i krytyk lit., jeden z głównych nowatorów literaturze XX w., laureat Nagrody Nobla (1948). Stworzył poezję intelektualną, poświęconą raczej złożonym epitafium.
Wyraz Enklityka:
Co znaczy samodzielnego akcentu, przeważnie jednosylabowe formy zaimków, przyimków, partykuły i spójniki; łączy się w jedną całość akcentową ze słowem, po którym następuje tak zwany zastój akcentowy, na epitafium.