Czy przydatne?

Co to jest Epifania

Co oznacza EPIFANIA: objawienie się bogów pośród ludzi w różnych celach i okolicznościach, by pomagać albo karać, przynosić polecenia, ratować w walce. W eposach Homera występowali pod wieloma postaciami. W liturgii chrześc. nazwa święta Trzech Króli, wprowadzona od IV w.
6 stycznia upamiętnia objawienie Chrystusa poganom. W lit. termin e. zastosowany został po raz pierwszy poprzez
J. Joycea (Stephen Hero, Portret twórcy z czasów młodości), gdzie pewne wydarzenia, elementy, osoby stają się w wyobraźni postaci symbolami, nabierając nowych sensów. E. obecna była immanentnie w lit. znacząco przedtem, na przykład Widzenie ks. Piotra w Dziadach cz. III A. Mickiewicza
Wyraz Ekumenizm:
Co znaczy w chrześcijaństwie, którego celem jest propagowanie porozumienia i współpracy pomiędzy Kościołami, dążącymi do przywrócenia ich pierwotnej jedności. Początkiem zorganizowanych działań e. była epifania co to jest.
Wyraz Ekspozycja:
Co znaczy gł. problemu (wprowadzenie w akcję), postaci, środowiska, konfliktu w dziele lit., teatralnym albo filmowym, na przykład pierwsza wypowiedź Antenora w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego epifania definicja.
Wyraz Estetyka:
Co znaczy pięknie zajmująca się badaniem wartości artystycznych, ich oceną, ustalająca kryteria wartościowania dzieł sztuki; 2) ogólna teoria sztuki badająca pod względem treściowym i formalnym dzieła epifania co znaczy.
Wyraz Eudajmonizm:
Co znaczy etyczny głoszący, iż osiągnięcie szczęścia jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem człowieka. Zwolennicy e. inaczej rozumieli jednak szczęście, dla epikurejczyków ( epikureizm) były to doznania epifania słownik.
Wyraz Ekspresjonizm Filmowy:
Co znaczy filmowej, zwł. w kinematografii niem. w latach 1919-24, wywodzący się z estetyki i filozofii ekspresjonizmu; charakteryzował się oryginalną poetyką, ekspresyjnie użytym światłem, asymetryczną epifania znaczenie.

Czym jest epifania znaczenie w Słownik pisownia E .

  • Dodano:
  • Autor: