Czy przydatne?

Co to jest Epifania

Co oznacza EPIFANIA: objawienie się bogów pośród ludzi w różnych celach i okolicznościach, by pomagać albo karać, przynosić polecenia, ratować w walce. W eposach Homera występowali pod wieloma postaciami. W liturgii chrześc. nazwa święta Trzech Króli, wprowadzona od IV w.
6 stycznia upamiętnia objawienie Chrystusa poganom. W lit. termin e. zastosowany został po raz pierwszy poprzez
J. Joycea (Stephen Hero, Portret twórcy z czasów młodości), gdzie pewne wydarzenia, elementy, osoby stają się w wyobraźni postaci symbolami, nabierając nowych sensów. E. obecna była immanentnie w lit. znacząco przedtem, na przykład Widzenie ks. Piotra w Dziadach cz. III A. Mickiewicza

Czym jest epifania znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Erotyzm:
Co znaczy może występować jako temat albo motyw na przykład w poezji, w filmie, w sztuce, podobnie jak w życiu będąc jednym z przejawów człowieczeństwa. W lit. występuje od najdawniejszych czasów, na przykład epifania.
Wyraz Esej:
Co znaczy filoz., przeważnie pisany prozą, poświęcony dowolnemu problemowi, zjawisku albo postaci; e. łączy przedmioty różnych gat. lit., eksponuje osobisty, emocjonalny relacja do tematu, polega na erudycji epifania.
Wyraz Elektra, Ifigenia I Orestes:
Co znaczy Klitajmestry. E. po zgonu ojca ukryła małego O. na dworze króla Strofiosa, a po latach, gdy powrócił, pomogła mu pomścić zgon ojca. I. miała być złożona na błagalnym ołtarzu poprzez ojca proszącego epifania.
Wyraz Erynie:
Co znaczy Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano jako postacie epifania.
Wyraz Epika:
Co znaczy rodzajów lit., obejmujący utwory prozatorskie i wierszowane, gdzie świat przedstawiony ma charakter fabularny ( fabuła); podmiot lit. występuje jako narrator, z którego opowieści wyłaniają się dzieje epifania.