Czy przydatne?

Co to jest Epeisodion

Co oznacza EPEISODION: w dramacie antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru zw. stasimonami

Czym jest epeisodion znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eklezjastes:
Co znaczy kaznodzieja, mędrzec; E. nazywa się Koheleta, który w księdze ST podejmuje rozważania nad sensem życia (marność nad marnościami i wszystko marność; z łaciny vanitas, vanitatum et omnia vanitas epeisodion.
Wyraz Epigramat, Epigram:
Co znaczy utwór poetycki, czasem o charakterze satyr.; wywodzi się ze starożytnej Grecji, znany od VI w. przed naszą erą E. pisane w Rzymie, między innymi poprzez Marcjalisa (I w. n.e.), wywarły znaczny wpływ epeisodion.
Wyraz Egzystencjalizm W Literaturze:
Co znaczy gł. z filozofią XIX i XX w.: S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim jest człowiek. E epeisodion.
Wyraz Epinikion:
Co znaczy cześć zwycięzcy, mający charakter pieśni wykonywanej w trakcie uczty albo w świątyni; w starożytności metodą tą posługiwali się Simonides z Keos i Pindar. W Polsce nawiązywali do niej między innymi J epeisodion.
Wyraz Epigonizm:
Co znaczy i naśladowanie szablonowych postaw artystycznych, konwencji, stylu w wypadku, gdy zostały one zanegowane poprzez inne kierunki albo epoki. Epigon - naśladowca utalentowanych poprzedników epeisodion.