Czy przydatne?

Co to jest Epanadiploza

Co oznacza EPANADIPLOZA: figura stylistyczna; bazuje na powtórzeniu tego samego wyrazu albo zwrotu najpierw i końcu zdania albo wypowiedzenia, na przykład Towarzystwo uwielbiało wspólne podróże, a wszyscy mówili o nich wspaniałe towarzystwo. Inne nazwy: epanastrofa, prosapodosis, redditio, kyklos

Czym jest epanadiploza znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Empireum:
Co znaczy najwyższa sfera nieba w starożytnej i średniowiecznej kosmologii; sfera ognia i światła, miejsce uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei. W lit. e. pojawiło się w Boskiej Komedii A. Dantego epanadiploza.
Wyraz Environment:
Co znaczy plastycznych termin określający technikę artystyczną aranżującą przestrzeń w taki sposób, iż widz wchodząc w nią jest poddawany ze wszystkich stron oddziaływaniu bodźców wizualnych i może intensywnie epanadiploza.
Wyraz Ekumenizm:
Co znaczy w chrześcijaństwie, którego celem jest propagowanie porozumienia i współpracy pomiędzy Kościołami, dążącymi do przywrócenia ich pierwotnej jedności. Początkiem zorganizowanych działań e. była epanadiploza.
Wyraz Eschatologia:
Co znaczy filoz. traktujących o zgonu, losach pośmiertnych człowieka, końcu świata; eschatologiczne rozumienie teraźniejszości nie paraliżuje ziemskiej aktywności człowieka. E. jest uniwersalnym tematem w epanadiploza.
Wyraz Epikur:
Co znaczy materialista; w Atenach prowadził swoją szkołę, założoną w pobliżu gaju Akademosa. E. był wyznawcą atomistycznej teorii Demokryta, głoszącej, iż cały świat złożona jest z atomów; twierdził, iż epanadiploza.