Czy przydatne?

Co to jest Epanadiploza

Co oznacza EPANADIPLOZA: figura stylistyczna; bazuje na powtórzeniu tego samego wyrazu albo zwrotu najpierw i końcu zdania albo wypowiedzenia, na przykład Towarzystwo uwielbiało wspólne podróże, a wszyscy mówili o nich wspaniałe towarzystwo. Inne nazwy: epanastrofa, prosapodosis, redditio, kyklos
Wyraz Ekspresjonizm Filmowy:
Co znaczy filmowej, zwł. w kinematografii niem. w latach 1919-24, wywodzący się z estetyki i filozofii ekspresjonizmu; charakteryzował się oryginalną poetyką, ekspresyjnie użytym światłem, asymetryczną epanadiploza co znaczy.
Wyraz Edytorstwo:
Co znaczy związanych z przygotowaniem do druku i wydaniem tekstu. Dbałość o właściwy poziom merytoryczny, artystyczny, graficzny, typograficzny wydawanego dzieła. Do zakresu czynności edytora należą prace epanadiploza krzyżówka.
Wyraz Eklektyzm:
Co znaczy pojęć bądź tez z różnych kierunków i mechanizmów (zobacz także synkretyzm); w sztukach plastycznych łączenie przedmiotów treściowych albo formalnych zapożyczonych z różnych epok i od różnych artystów epanadiploza co to jest.
Wyraz Empire:
Co znaczy późnego klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie na epanadiploza słownik.
Wyraz Epifora:
Co znaczy bazuje na powtórzeniu tego samego słowa albo zwrotu na końcu występujących po sobie wersów, zdań albo strof w układzie paralelnym ( paralelizm), na przykład Hymn do Nirwany K. Przerwy Tetmajera: Z epanadiploza czym jest.

Czym jest epanadiploza znaczenie w Słownik pisownia E .

  • Dodano:
  • Autor: