Czy przydatne?

Co to jest Emaus

Co oznacza EMAUS: odmiana średniowiecznego dialogu, którego temat nawiązywał do bibl. rozmowy Chrystusa z wędrowcami zmierzającymi z Jerozolimy do Emaus. Odpowiednio z dominującym w tej epoce światopoglądem alegoryczna wędrówka ludzi oznaczała wieczne poszukiwanie Boga. Do tego gat. wrócił w XVII w. między innymi K. Miaskowski tytułem Pielgrzym Wielkanocny lub rozmowa podróżnych z Jeruzalem do Emaus

Czym jest emaus znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epeisodion:
Co znaczy antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru emaus.
Wyraz Epigonizm:
Co znaczy i naśladowanie szablonowych postaw artystycznych, konwencji, stylu w wypadku, gdy zostały one zanegowane poprzez inne kierunki albo epoki. Epigon - naśladowca utalentowanych poprzedników emaus.
Wyraz Ecce Homo!:
Co znaczy przedstawiający ubiczowanego Chrystusa, którego żołnierze ubrali w purpurowy płaszcz i koronę cierniową, by szydzić z Niego przed zgromadzonym tłumem Żydów. Słowa Piłata z Pontu o Chrystusie - Oto emaus.
Wyraz Egzystencjalizm W Literaturze:
Co znaczy gł. z filozofią XIX i XX w.: S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim jest człowiek. E emaus.
Wyraz Edyp:
Co znaczy Lajosa i Jokasty, sprawca tragedii rodziny i państwa. Poznawszy przepowiednię wyroczni, Lajos nakazał tuż po urodzeniu syna przebić mu stopy i porzucić w górach na pożarcie zwierzętom. E. wykryty emaus.