Czy przydatne?

Co to jest Eklektyzm

Co oznacza EKLEKTYZM: w filoz. łączenie pojęć bądź tez z różnych kierunków i mechanizmów (zobacz także synkretyzm); w sztukach plastycznych łączenie przedmiotów treściowych albo formalnych zapożyczonych z różnych epok i od różnych artystów, bez troski o spójność. E. nie mając na celu powstania nowych wartości stał się jedną z podstaw akademizmu, użytkowany był programowo na przykład w historyzmie; e. w architekturze - łączenie w jednej budowli przedmiotów różnych stylów hist. E. rozwinął się w XIX w. w dziełach architektury pałacowej, użyteczności publicznej i w budownictwie mieszkaniowym; był kontynuacją historyzmu, na przykład neogotyk, neorenesans albo neobarok; pojawiał się jako zwrot ku manieryzmowi jako synteza stylów bądź kiedy historyczny styl dopasowywano do współczesnych potrzeb

Czym jest eklektyzm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eco Umberto:
Co znaczy estetyk, poeta i dziennikarz. Współzałożyciel lit. Ekipy 63, skupiającej awangardę lat 60. Światową sławę przyniosły mu prace z teorii semiotyki Dzieło otwarte (1962) i Pejzaż semiotyczny (1968) i eklektyzm.
Wyraz Ewolucjonizm:
Co znaczy się do teorii Ch. Darwina w biologii i nawiązujących do darwinizmu mechanizmów filoz., analizujących mechanizmy rozwojowe zachodzące w społeczeństwie, historii i kulturze. Syntezą darwinizmu i eklektyzm.
Wyraz Epoka Historyczno-Literacka:
Co znaczy literatury odpowiednio z chronologią zjawisk hist.-lit., na przykład antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, międzywojnie, wojna i okupacja eklektyzm.
Wyraz Etiuda:
Co znaczy celu doskonalenie się w technice artystycznej. E. muzyczna - krótki utwór na instrument solo przydzielony dla celów szkolnych (e. szkolna) albo koncertowych (e. koncertowa). E. filmowa - potoczne eklektyzm.
Wyraz Esperanto:
Co znaczy najpopularniejszy pośród sztucznie utworzonych jęz. międzynarod.; artystą jest Polak L. Zamenhof (1859-1917, pseudonim dr Esperanto, tzn. mający nadzieję eklektyzm.