Czy przydatne?

Co to jest Literaturze W Egzotyzm

Co oznacza EGZOTYZM W LITERATURZE: termin wprowadzony w XIX w., samo zdarzenie obecne jest w lit. od dawna (prymitywizm, orientalizm, indianizm); ustalenie przedmiotów nadzwyczajnych z punktu widzenia europ. w dziedzinie zjawisk przyrody, kultury, stylu życia, sposób nawiązań do obcej kultury lit., rel., filozofii i światopoglądu. Pojawił się w lit. XVIII w., na przykład Przypadki Robinsona Crusoe D. Defoe, Podróże Guliwera J. Swifta albo Ren, Atala F.R. Chateaubrianda; do e. odwoływali się romantycy, zafascynowani Wschodem i Orientem; aktualnie jest w lit. zjawiskiem epigońskim - w języku, w stylistyce, w naśladowaniu form poetyckich - pantunu (A. Lange), kasydy (J. Iwaszkiewicz), rubajaty (M. Pawlikowska-Jasnorzewska), haiku (S. Grochowiak, Cz. Miłosz). Z e. korzystają reportaż podróżniczy, powieść przygodowa, marynistyczna, okultystyczna, utopijna, lit. obiegu popularnego

Czym jest egzotyzm w literaturze znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Edyp:
Co znaczy Lajosa i Jokasty, sprawca tragedii rodziny i państwa. Poznawszy przepowiednię wyroczni, Lajos nakazał tuż po urodzeniu syna przebić mu stopy i porzucić w górach na pożarcie zwierzętom. E. wykryty egzotyzm w literaturze.
Wyraz Exemplum:
Co znaczy którego fabuła ma ilustrować umoralniającą argumentację; dostarcza należytych wzorów, budujących albo nagannych; żywotny w szczególności w średniowieczu w praktyce kaznodziejskiej, w lit egzotyzm w literaturze.
Wyraz Epistolografia:
Co znaczy obejmujący utwory napisane w formie listów; również normatywne podręczniki pisania listów zawierające wzory komponowania, stylizowania tej formy wypowiedzi w zależności od typu adresata, na przykład egzotyzm w literaturze.
Wyraz Epifania:
Co znaczy bogów pośród ludzi w różnych celach i okolicznościach, by pomagać albo karać, przynosić polecenia, ratować w walce. W eposach Homera występowali pod wieloma postaciami. W liturgii chrześc. nazwa egzotyzm w literaturze.
Wyraz Epigramat, Epigram:
Co znaczy utwór poetycki, czasem o charakterze satyr.; wywodzi się ze starożytnej Grecji, znany od VI w. przed naszą erą E. pisane w Rzymie, między innymi poprzez Marcjalisa (I w. n.e.), wywarły znaczny wpływ egzotyzm w literaturze.