Czy przydatne?

Co to jest Cywilizacja

Co oznacza CYWILIZACJA: termin określający kulturę (sferę materialną i duchową), obejmującą wiedzę, techniczne środki realizacji i kulturę duchową człowieka, stanowiącą podstawę tożsamości kulturowej narodu; tak rozumiana c. stanowi synonim barbarzyństwa, w XX w. opozycję wobec uniformizacji życia (standaryzacji, schematyzacji). C. różnych kręgów kulturowych stanowi mechanizm tradycji etnicznych, rel., intelektualnych, świata idei i etyki. Europ. c. rozróżnia: c. łacińską (judeochrześc.), stanowiącą dziedzictwo, tradycji: rodzinnej, narodowej, zjednoczonej wokół chrześc. światopoglądu, gdzie celem był zawsze człowiek istniejący w kulturze kręgu jęz. z łaciny, będący cząstką rodziny, narodu, państwa; depozytariuszem uniwersalnej tradycji Zachodu był Kościół: za sprawą faktu chrztu Chlodwiga (496) z franc. dynastii Merowingów zacieśniający więzy pomiędzy z łaciny Kościołem katakumbowym a królestwami krajów europ. i działalności Grzegorza Wielkiego (540-604) i św. Benedykta z Nursji (około 480-559) ogłoszonego poprzez papieża Jana Pawła II patronem Europy. Pośród narodów słowiań. znakiem c. z łaciny była działalność apostolska Cyryla i Metodego na Morawach i w Panonii, ich znakomita rola w rozwoju jęz. lit. i kultury Słowian; w Polsce znakiem włączenia się w krąg europ. c. był chrzest Mieszka I i jego drużyny i męczeńska zgon św. Wojciecha, sławiącego za życia swego protektora Bolesława Chrobrego (992-1025). Znajomość z łaciny przyswoił zachodniemu chrześcijaństwu św. Augustyn, sankcjonując w łacinie kościelnej obecność jęz. narod.; c. śródziemnomorską (gr.-rzym.), europejskie dziedzictwo kultury antycznej: Grecji zawdzięczała Europa kanon piękna zdefiniowany poprzez Arystotelesa (w Poetyce), Rzymianom kodyfikację prawa (określonego w VI eklodze Wergiliusza). W XX w. (wg S. Huntingtona Zderzenie cywilizacji) rozróżniamy z racji na różny mechanizm wartości siedem gł. c.: c. zachodnią (europejską), chińską, japońską, hinduistyczną, islamską, prawosławną, latynoamerykańską
Wyraz Ceynowa Florian:
Co znaczy poeta, z zamiłowania badacz folkloru i jęz. kaszubskiego; zbieracz przysłów, pieśni; opisywał zwyczaje regionu. Autor między innymi Rozmowa Polocha s Kaszebą, napisano przes s. p. Xędza Szmuka s cywilizacja co to jest.
Wyraz Chwistek Leon:
Co znaczy filozof, rysownik, teoretyk sztuki i pedagog; długoletni przyjaciel, a zarazem adwersarz S.I. Witkiewicza. Był wspólnie z T. Czyżewskim założycielem i kluczowym teoretykiem ekipy formistów i cywilizacja definicja.
Wyraz Czasopisma Literackie:
Co znaczy 1945 r.) poświęcone problematyce literackiej. Do głownych cz.l. PRL należały: Odrodzenie (1944), Kuźnica (1945), Twórczość (1950), Życie Literackie i katolickie: Tygodnik Powszechny (1945) i cywilizacja co znaczy.
Wyraz Calderon De La Barca Pedro:
Co znaczy baroku. Twórczość poety obejmowała wszystkie ówczesne gat.: dramaty rel., filoz., mit., osnute wokół tematów zazdrości, zemsty i honoru, komedie intrygi, płaszcza i szpady i różnego rodzaju krótkie cywilizacja słownik.
Wyraz Craig Edward Gordon, Właśc. Henry E.G. Wardell:
Co znaczy inscenizator i teoretyk teatru, jeden z prekursorów Ogromnej Reformy Teatru. Początkowo aktor, w 1901 r. debiutował jako reżyser i scenograf. W 1908 r. założył we Florencji swoją szkołę teatralną cywilizacja znaczenie.

Czym jest cywilizacja znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: