Czy przydatne?

Co to jest Bunraku Teatr

Co oznacza TEATR BUNRAKU: jap. teatr lalek sięgający początkami XVI-XVII w. Nazwa pochodzi od scenicznego pseudonimu słynnego lalkarza Uemura Bunraku, który opowieści ilustrował lalkami. Wciągu wieków t.b. przechodził ewolucje, które doprowadziły do jego obecnego skodyfikowania: stałego iniezmiennego kształtu, wymiarów sceny, realistycznych dekoracji i umownego gestu lalek. Lalki bunraku są zaopatrzone wruchome oczy, brwi iusta, poruszają palcami; prowadzone poprzez 3 animatorów mogą wykonać na scenie każdą właściwą człowiekowi czynność. Tekst sztuki ikomentarze wyśpiewuje przy akompaniamencie shamisenu (trzystrunowego instrumentu zawsze stosowanego wt.b.) specjalnie kształcony wokalnie kantor, który siedzi zboku sceny. Lalkarz, kantor ishamisenista są wczasie przedstawienia wścisłej zależności, stanowiąc jakby jeden organizm. Sztuki grane wt.b., wyrażając stałe prawdy oludzkiej egzystencji, zawierają także przedmioty poetyckie iliryczne

Czym jest teatr bunraku znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tryb:
Co znaczy czasownika, dzięki której wyraża się relacja mówiącego do tego, co jest treścią wypowiedzenia; wjęz. pol. wyróżniamy 3 formy: t. oznajmujący (z łaciny indicativus), na przykład Pojadę na wakacje; t teatr bunraku.
Wyraz Triolet:
Co znaczy strofy złożonej z8 wersów, zktórych pierwszy powtarza się precyzyjnie albo zniewielkimi zmianami jako wers czwarty isiódmy, adrugi wostatnim; najczęstszy układ rymowy całości: ab aa ab ab; zbliżony teatr bunraku.
Wyraz Thackeray William Makepeace:
Co znaczy angielskiego:, w okolicy Ch. Dickensa największy realista isatyryk, demaskator póz obyczajowych tak zwany wyższych sfer ifałszywych postaw wszystkich ludzi. Sławę przyniosły mu szkice zgromadzone teatr bunraku.
Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski teatr bunraku.
Wyraz Tuwim Julian:
Co znaczy Współpracownik czasopisma Pro arte et studio , później miesięcznika Skamander i informacje Literackich (od 1924) i pism satyrycznych, między innymi Szpilek (1936-39). Czołowy przedstawiciel ekipy teatr bunraku.