Czy przydatne?

Co to jest Kluczem Z Powieść

Co oznacza POWIEŚĆ Z KLUCZEM: powieść maskująca, gdzie są opisywane rzeczywiste wydarzenia i osoby pod zmienionymi nazwiskami i nazwami, na przykład w powieściach J. Kadena-Bandrowskiego Generał Barcz (walka o władzę generalicji i części piłsudczyków), Czarne skrzydła, Mateusz Bigda; powieść Z. Uniłowskiego Wspólny pokój o warszawskich literatach międzywojnia, gdzie czytelnik w trakcie lektury odnajduje klucz, rozszyfruje prototypy postaci autentycznych

Czym jest powieść z kluczem znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Polska Bibliografia Literacka:
Co znaczy ukazujące się od 1954 r., którego poszczególne roczniki zawierają pełną bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i teatralnej w danym roku. Od 1966 rejestr obejmuje druki dla powieść z kluczem.
Wyraz Periodyzacja Historyczno-Literacka:
Co znaczy umowna nazwa procesu historycznoliterackiego, chronologicznie opisującego następne epoki lit., ich podział wg różnych mierników iz różnego punktu widzenia; p. obejmuje fundamentalne definicje: epoka powieść z kluczem.
Wyraz Pamflet:
Co znaczy publicystyczny, regularnie anonimowy, atakujący wsposób napastliwy osoby, instytucje, środowiska socjalne. P. cechuje ekspresywno-retoryczna stylistyka, skłonność do wyolbrzymień, satyryczny powieść z kluczem.
Wyraz Poemat Heroikomiczny:
Co znaczy bohaterskiego, której zasadniczy chwyt bazuje na zderzeniu wzniosłej formy zbłahą tematyką. Uwznioślenie dzięki zastosowanych środków stylist. sytuacji izjawisk niewiele istotnych przynosi wefekcie powieść z kluczem.
Wyraz Przyboś Julian:
Co znaczy współtwórca Awangardy Krakowskiej. Autor wielu tomików poetyckich, w 20-leciu międzywojennym: Śruby (1925), Oburącz (1926), Sponad (1930), W głąb lasu (1930), Równanie serca (1938); w okresie wojny powieść z kluczem.