Czy przydatne?

Co to jest Kluczem Z Powieść

Co oznacza POWIEŚĆ Z KLUCZEM: powieść maskująca, gdzie są opisywane rzeczywiste wydarzenia i osoby pod zmienionymi nazwiskami i nazwami, na przykład w powieściach J. Kadena-Bandrowskiego Generał Barcz (walka o władzę generalicji i części piłsudczyków), Czarne skrzydła, Mateusz Bigda; powieść Z. Uniłowskiego Wspólny pokój o warszawskich literatach międzywojnia, gdzie czytelnik w trakcie lektury odnajduje klucz, rozszyfruje prototypy postaci autentycznych

Czym jest powieść z kluczem znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Preromantyzm:
Co znaczy uwidocznionych w europ. lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło słowo w docenieniu powieść z kluczem.
Wyraz Potocki Wacław:
Co znaczy baroku, prowadził żywot ziemiański. Twórczość P. wyraża osobiste radości i cierpienia w cyklu utworów Tydzień powstania świata, refleksje metafizyczne w Pieśniach pokutnych, problemy etyczne w cyklu powieść z kluczem.
Wyraz Pismo:
Co znaczy wykorzystywanych do utrwalenia albo zapisania jęz. mówionego; znaki własności; kipu Indian - zespoły sznureczków zwęzełkami wykorzystywane do utrwalenia, zapamiętania, przekazania informacje; aroko powieść z kluczem.
Wyraz Penelopa:
Co znaczy matka Telemacha, wzór wierności małżeńskiej. Czekała na powrót męża, który 10 lat walczył zTrojańczykami, akolejne 10 powracał do rodzinnej Itaki, wierzyła, iż ujrzy go znowu przy sobie. Zwodziła powieść z kluczem.
Wyraz Przydawka:
Co znaczy fundamentalnym: część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka?) burza powieść z kluczem.