Czy przydatne?

Co to jest Metody I Cyryl

Co oznacza CYRYL I METODY: misjonarze chrześc. z Moraw, którzy w IX w. odegrali najważniejszą rolę dla rozwoju jęz., piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc. imię Konstanty) - artysta najstarszego alfabetu, pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego, lit. jęz. Słowian, autor przekładu Biblii z gr. Sposoby (826-885) wspólnie z Cyrylem pełnił misję apostolską na Morawach, wprowadzając do liturgii jęz. słowiański; prześladowani poprzez duchowieństwo niem., w Rzymie uzyskali zgodę na używanie w liturgii jęz. słowiań., przywileje papieskie i godność arcybiskupów. Współcz. Jan Paweł II uhonorował ich mianem patronów Europy

Czym jest Cyryl i Metody znaczenie w Słownik pisownia C .


Wyraz Cage John
Co znaczy kompozytor amer.; zajmował się aleatoryzmem, podejmował eksperymenty dźwiękowe i rytmiczne wyznając zasadę: cokolwiek czynimy, jest muzyką . Jako pierwszy.
Wyraz caravaggionizm
Co znaczy nurt w malarstwie europ. w XVII w. akcentujący rolę światła kształtującego wydobywaną z mrocznego tła formę. Właściwością charakterystyczną c. był realizm.
Wyraz czysta forma
Co znaczy 1) koncepcja cz.f. ujawniła się na pograniczu oświecenia i romantyzmu w formie idei czystej literaturze , idei wolności poety i wolności kreacji w sztuce.
Wyraz choreografia
Co znaczy 1) sztuka kompozycji ruchu w balecie; łączy muzykę z treścią fabularną, tworzy przekaz w opracowaniu tanecznym; 2) całość układu tańca w balecie stworzona.
Wyraz Czajkowski Michał zw. Sadyk Pasza
Co znaczy powieściopisarz i działacz polit., uczestnik stworzenia listopadowego, potem emigracyjnych organizacji, jedną z nich reprezentował w Turcji. Idea odrodzenia.