Czy przydatne?

Słownik Atomu Budowa

Co oznacza BUDOWA ATOMU: Atom to najmniejsza część pierwiastka posiadająca jeszcze cechy tego pierwiastka. Do wyjaśnienia zachowania elektronów w atomach nie można użytkować praw fizyki klasycznej, bo prowadzą one do wniosków sprzecznych z rzeczywistością. Tak małe obiekty opisywane są poprzez prawa fizyki kwantowej

Czym jest Budowa atomu znaczenie w Słownik fizyka B .


Wyjaśnienie Budowa atomu według Bohra
Co to jest Teoria budowy atomu sformułowana poprzez Bohra z punktu widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które.
Wyjaśnienie Budowa jądra atomowego
Co to jest Składnikami jąder atomowych są nukleony, a więc protony i neutrony. Istnienie jąder atomowych możliwe jest dzięki siłom jądrowym łączącym ze sobą nukleony.
Wyjaśnienie Bilans cieplny
Co to jest Suma wszystkich energii, jaką posiadają wszystkie drobiny danej substancji, jest energią wewnętrzną tej substancji. Na tę energię składają się energie.