Czy przydatne?

Słownik Atomu Budowa

Co oznacza BUDOWA ATOMU: Atom to najmniejsza część pierwiastka posiadająca jeszcze cechy tego pierwiastka. Do wyjaśnienia zachowania elektronów w atomach nie można użytkować praw fizyki klasycznej, bo prowadzą one do wniosków sprzecznych z rzeczywistością. Tak małe obiekty opisywane są poprzez prawa fizyki kwantowej

Czym jest Budowa atomu znaczenie w Słownik fizyka B .

Wyjaśnienie Bilans Cieplny:
Co to jest energii, jaką posiadają wszystkie drobiny danej substancji, jest energią wewnętrzną tej substancji. Na tę energię składają się energie kinetyczne drobin i energie potencjalne oddziaływań pomiędzy budowa atomu.
Wyjaśnienie Budowa Jądra Atomowego:
Co to jest atomowych są nukleony, a więc protony i neutrony. Istnienie jąder atomowych możliwe jest dzięki siłom jądrowym łączącym ze sobą nukleony. Siły jądrowe są krótkozasięgowe i działają na bardzo małych budowa atomu.
Wyjaśnienie Budowa Atomu Według Bohra:
Co to jest sformułowana poprzez Bohra z punktu widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które dobrze służą do opisu atomów wodoropodobnych. Przed stworzeniem budowa atomu.