Czy przydatne?

Słownik Obrotowy Ruch

Co oznacza RUCH OBROTOWY: Ruch obrotowy to ruch, gdzie wszystkie punkty bryły zataczają współśrodkowe okręgi wokół osi obrotu. Oś obrotu to linia, na której leżą punkty bryły pozostające w spoczynku w trakcie obrotu. W ruchu obrotowym wszystkie punkty bryły mają taką samą prędkość kątową ω i różne szybkości liniowe v (styczne do toru), gdyż v=r⋅ω. Jeżeli prędkość kątowa rośnie albo maleje, to ruch obrotowy jest adekwatnie przyspieszony albo opóźniony i dla takich ruchów istnieje przyspieszenie albo opóźnienie kątowe, które jest zdefiniowane tak jak w ruchu po okręgu. By wprawić bryłę w ruch obrotowy wokół osi lub zwiększyć albo zmniejszyć szybkość kątową, to musimy zadziałać na nią siłą. Wpływ tej siły na ruch obrotowy wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej i jest związany z momentem siły i momentem bezwładności bryły

Czym jest Ruch obrotowy znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Równanie Fali Harmonicznej Kulistej:
Co to jest gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości r od źródła ruch obrotowy.
Wyjaśnienie Równanie Einsteina:
Co to jest padającego na metal fotonu jest większa od pracy wyjścia, to elektron może dodatkowo uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, kompletnie zgodny z doświadczeniem ruch obrotowy.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajny Po Okręgu:
Co to jest W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości wymienia kierunek i zwrot ale jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r znaczy promień okręgu, a T moment ruch obrotowy.
Wyjaśnienie Rozszerzający Się Wszechświat I Prawo Hubble'a:
Co to jest rozszerzania się Wszechświata odległości pomiędzy galaktykami rosną. Obserwujemy to jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest sukces Dopplera, który ruch obrotowy.
Wyjaśnienie Ruch Cząstki Naładowanej W Jednorodnym Polu Elektrycznym:
Co to jest cząstki (na przykład elektronu) wpadającej do jednorodnego pola elektrycznego z prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu grawitacyjnym ruch obrotowy.