Czy przydatne?

Słownik Definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający

Co oznacza DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY: Amplituda – A [m] Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz] Częstotliwość drgań wyraża liczbę drgań zachodzących pośrodku jednej sekundy. Częstość kołowa – ω [1/s]ω=2π⋅f Częstość kołowa odpowiada wartości prędkości kątowej w ruchu po okręgu. Etap drgania – α [rad]α=ω⋅t+ϕ,gdzie ϕ to etap początkowa, która wynosi zero gdy obserwacje zaczynamy od położenia równowagi. Etap drgania, to etap ruchu ustalona poprzez kąt α

Czym jest Definicje podstawowych znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Drugi Postulat Bohra:
Co to jest emitować albo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o wartości definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Charakteryzujących Ruch Jednostajny Po Okręgu:
Co to jest Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.
Wyjaśnienie Drgania Tłumione:
Co to jest Jeśli na ciało działa siła sprężystości i adekwatnie słaba siła oporu, to ciało po wychyleniu ze stanu równowagi wykonuje drgania tłumione o coraz to mniejszej amplitudzie definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Fizycznych Opisujących Cieplne Właściwości Substancji:
Co to jest °C] + 273,15 [K]Wzór ten jest tylko sposobem przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest wielkością,która zależy od średniej energii kinetycznej definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.
Wyjaśnienie Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Przepływ Prądu Stałego:
Co to jest A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min.. Natężenie prądu definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.