Czy przydatne?

Słownik Definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający

Co oznacza DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY: Amplituda – A [m] Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz] Częstotliwość drgań wyraża liczbę drgań zachodzących pośrodku jednej sekundy. Częstość kołowa – ω [1/s]ω=2π⋅f Częstość kołowa odpowiada wartości prędkości kątowej w ruchu po okręgu. Etap drgania – α [rad]α=ω⋅t+ϕ,gdzie ϕ to etap początkowa, która wynosi zero gdy obserwacje zaczynamy od położenia równowagi. Etap drgania, to etap ruchu ustalona poprzez kąt α

Czym jest Definicje podstawowych znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Dodawanie Sił:
Co to jest tych samych kierunkach i zwrotach. Dodawanie sił o tych samych kierunkach i przeciwnych zwrotach. Dodawanie sił o różnych kierunkach i różnych zwrotach. Wektor przeciwny do danego wektora definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.
Wyjaśnienie Druga Zasada Termodnamiki:
Co to jest która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0 definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.
Wyjaśnienie Drugi Postulat Bohra:
Co to jest emitować albo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o wartości definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.
Wyjaśnienie Drugie Prawo Kirchoffa:
Co to jest Drugie prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma napięć na wszystkich elementach obwodu elektrycznego jest równa napięciu źródła: U1 + U2 + U3 + ... + Un = Uz definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Pole Grawitacyjne:
Co to jest grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający.