Czy przydatne?

Słownik Definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający

Co oznacza DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY: Amplituda – A [m] Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz] Częstotliwość drgań wyraża liczbę drgań zachodzących pośrodku jednej sekundy. Częstość kołowa – ω [1/s]ω=2π⋅f Częstość kołowa odpowiada wartości prędkości kątowej w ruchu po okręgu. Etap drgania – α [rad]α=ω⋅t+ϕ,gdzie ϕ to etap początkowa, która wynosi zero gdy obserwacje zaczynamy od położenia równowagi. Etap drgania, to etap ruchu ustalona poprzez kąt α

Czym jest Definicje podstawowych znaczenie w Słownik fizyka D .