Czy przydatne?

Słownik Moc

Co oznacza MOC: Moc P jest wielkością skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń mechaniczny (1 KM = 735,5 W) i kilowat (1 kW = 1000 W). Kilowatogodzina (1 kWh) to jednostka pracy wykonanej poprzez urządzenie o mocy 1 kW pośrodku 1h (kWh = 3,6 ⋅ 106 J)

Czym jest Moc znaczenie w Słownik fizyka M .


Wyjaśnienie Magnetyczne skutki przepływu prądu elektrycznego
Co to jest Wokół nieskończenie długiego prostoliniowego przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne o indukcji B. Wartość wektora indukcji w każdym punkcie pola zależy.
Wyjaśnienie Moc prądu elektrycznego
Co to jest Moc prądu elektrycznego o natężeniu I płynącego poprzez obiekt obwodu, na którego końcach różnica potencjałów jest równa U, ustalona jest wzorem.
Wyjaśnienie Moc prądu przemiennego
Co to jest Moc prądu przemiennego płynącego poprzez opornik o oporze R jest także funkcją czasu.
Wyjaśnienie Mol
Co to jest Mol to liczba substancji posiadająca liczbę Avogadra drobin, a więc tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12C. Jeżeli N znaczy całkowitą liczbę drobin w.
Wyjaśnienie Moc skuteczna prądu przemiennego
Co to jest Moc efektywną wyraża się wzorem.