Czy przydatne?

Słownik Moc

Co oznacza MOC: Moc P jest wielkością skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń mechaniczny (1 KM = 735,5 W) i kilowat (1 kW = 1000 W). Kilowatogodzina (1 kWh) to jednostka pracy wykonanej poprzez urządzenie o mocy 1 kW pośrodku 1h (kWh = 3,6 ⋅ 106 J)

Czym jest Moc znaczenie w Słownik fizyka M .

Wyjaśnienie Masa A Ciężar:
Co to jest miarą ilości substancji (zależy od liczby drobin, z których zbudowane jest ciało). Ciężar to siła, jaką dana masa jest grawitacyjnie przyciągana poprzez Ziemię. Siła przyciągania ziemskiego,jak każda moc.
Wyjaśnienie Moc Prądu Przemiennego:
Co to jest Moc prądu przemiennego płynącego poprzez opornik o oporze R jest także funkcją czasu moc.
Wyjaśnienie Magnetyczne Skutki Przepływu Prądu Elektrycznego:
Co to jest długiego prostoliniowego przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne o indukcji B. Wartość wektora indukcji w każdym punkcie pola zależy od odległości r tego punktu od przewodnika i od natężenia moc.
Wyjaśnienie Moc Skuteczna Prądu Przemiennego:
Co to jest Moc efektywną wyraża się wzorem moc.
Wyjaśnienie Mol:
Co to jest substancji posiadająca liczbę Avogadra drobin, a więc tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12C. Jeżeli N znaczy całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli tego gazu obliczamy ze wzoru moc.