Czy przydatne?

Alokacji Stopa co to znaczy

Definicja STOPA ALOKACJI: Parametr mówiący ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest zapłata od składek. Odejmuje się również drobne stawki powiązane z wydatkami dla banku depozytariusza i obsługujących fundusz domów maklerskich. Pozostałą część fundusz inwestuje w papiery wartościowe, odpowiednio z limitami wyznaczonymi poprzez ustawę

Czym jest Stopa alokacji znaczenie w Znaczenie definicji S .