Czy przydatne?

Udziałów Rachunek co to znaczy

Definicja RACHUNEK UDZIAŁÓW: Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego

Czym jest Rachunek udziałów znaczenie w Znaczenie definicji R .


Znaczenie Ryzyko
Co oznacza Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia.
Znaczenie Rezerwa matematyczna
Co oznacza Wartość zebranych środków, które wspólnie z przyszłymi składkami i odsetkami od nich pozwolą na realizację świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Na.
Znaczenie Realna stopa zwrotu
Co oznacza Dochody uzyskiwane z inwestycji zmniejszone o stopę inflacji.
Znaczenie Rejestr jednostek uczestnictwa
Co oznacza Elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są.
Znaczenie Rzecznik Ubezpieczonych
Co oznacza Reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia i członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych.