Czy przydatne?

Ubezpieczenia Suma Początkowa co to znaczy

Definicja POCZĄTKOWA SUMA UBEZPIECZENIA: Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych)

Czym jest Początkowa suma ubezpieczenia znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek początkowa suma ubezpieczenia.
Znaczenie Powszechne Towarzystwa Emerytalne:
Co oznacza Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich początkowa suma ubezpieczenia.
Znaczenie Prolongata:
Co oznacza Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa początkowa suma ubezpieczenia.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru początkowa suma ubezpieczenia.
Znaczenie Przypis Składki:
Co oznacza Wysokość należnej składki początkowa suma ubezpieczenia.