Czy przydatne?

Emitent co to znaczy

Definicja EMITENT: Podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być na przykład Skarb Państwa, bank, firma akcyjna

Czym jest Emitent znaczenie w Znaczenie definicji E .