Czy przydatne?

Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa co to znaczy

Definicja AKTYWA NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA: Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny

Czym jest Aktywa netto na jednostkę znaczenie w Znaczenie definicji A .