Definicja: Dupleks

Czy się przydało?

- system łączności telegraficznej, w którym sygnały mogą być przekazywane jednocześnie w obu kierunkach.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę D

A te pojęcia znasz?

  • DYREKTYWA » ustalenie (pisemne) lub wskazówka postępowania wydane przez dowódców
  • DEKONTAMINACJA » jest to zespół czynności wykonywanych na terenie akcji ratownictwa
  • KORELACJA » wzajemne powiązanie działania
  • DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI » najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w
  • POŻAR » niekontrolowany proces palenia w w miejscu do tego nie przeznaczonym

Co znaczy DUPLEKS? opis

Szkolenia BHP, okresowe.