Definicja: Dupleks

Czy się przydało?

- system łączności telegraficznej, w którym sygnały mogą być przekazywane jednocześnie w obu kierunkach.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę D

A te pojęcia znasz?

  • STROP » przykrycie płaskie poziome dzielące budynek na kondygnacje
  • EKSHAUSTOR » ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły
  • POŻAR OTWARTY » pożar rozwijający suię i rozprzestrzeniający się na odkrytej
  • REAKCJA EGZOTERMICZNA » przemiana fizyczna lub chemiczna, w której energia oddawana jest
  • DOGASZANIE POŻARU » faza działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru

Co znaczy DUPLEKS? opis

Szkolenia BHP, okresowe.