Czy przydatne?

Słownik Magnetyczne skutki przepływu prądu elektrycznego

Co oznacza MAGNETYCZNE SKUTKI PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: Wokół nieskończenie długiego prostoliniowego przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne o indukcji B. Wartość wektora indukcji w każdym punkcie pola zależy od odległości r tego punktu od przewodnika i od natężenia prądu I płynącego w przewodniku,a również od właściwości magnetycznych ośrodka, w jakim znajduje się przewodnik, ustalonych poprzez względny współczynnik przenikalności magnetycznej μr, wg wzoru: gdzie μ0 to przenikalność magnetyczna próżni Kierunek i zwrot wektora indukcji pola magnetycznego powstałego wokół przewodnika z prądem ustala reguła prawej dłoni przedstawiona na rysunku: Jeśli kciuk prawej dłoni ustawimy w kierunku przepływu prądu elektrycznego i zegniemy pozostałe cztery palce tej dłoni, to wskazywać one będą zwrot linii pola magnetycznego powstałego wokół przewodnika. Każdy przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Dlatego dwa przewodniki z prądem oddziałują na siebie wzajemnie siłami magnetycznymi, które są przyciągające, gdy w obu płynie prąd w tym samym kierunku i odpychające, gdy prądy płyną w kierunkach przeciwnych

Czym jest Magnetyczne skutki przepływu znaczenie w Słownik fizyka M .