Czy przydatne?

Wirr co to znaczy

Definicja WIRR: Warszawski Indeks Rynku Równoległego składający się ze wszystkich firm notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału

Czym jest WIRR znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wartość Funduszu:
Co oznacza Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu wirr.
Znaczenie Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie wirr.
Znaczenie Wartość Rachunku Udziałów:
Co oznacza Wartość wszystkich udziałów jednostkowych zebranych na rachunku udziałów wirr.
Znaczenie Wartość Wykupu:
Co oznacza towarzystwo ubezpieczeniowe wykupuje ubezpieczenie od ubezpieczającego. To jest również stawka jaką klient otrzymuje, gdy zrezygnuje z ubezpieczenia. Z wykupu można skorzystać zazwyczaj nie przedtem wirr.
Znaczenie Wniosek Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona poprzez osobę fizyczną do zakładu ubezpieczeń wirr.