Czy przydatne?

Definicja LNG (Liquefied Natural Gas)

Co oznacza LNG (LIQUEFIED NATURAL GAS): skroplony gaz naturalny. Głownym składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest także z dwutlenku węgla i siarkowodoru

Czym jest LNG (Liquefied Natural Gas znaczenie w Słownik definicji L .

ZNACZENIE LINIOWA PRĘDKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU:
Co oznacza droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu lng (liquefied natural gas).
ZNACZENIE LINIA ZASILAJĄCA:
Co oznacza linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy lng (liquefied natural gas).
ZNACZENIE LOGGIA:
Co oznacza wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona poprzez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku lng (liquefied natural gas).
ZNACZENIE ŁUNA:
Co oznacza odblask pożaru widoczny nad horyzontem lng (liquefied natural gas).
ZNACZENIE LPG (Liquefied Petroleum Gas):
Co oznacza skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu lng (liquefied natural gas).