Czy przydatne?

Definicja Zasilająca Linia

Co oznacza LINIA ZASILAJĄCA: linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy

Czym jest LINIA ZASILAJĄCA znaczenie w Słownik definicji L .


ZNACZENIE LNG (Liquefied Natural Gas)
Co oznacza skroplony gaz naturalny. Głownym składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG.
ZNACZENIE LINIOWA PRĘDKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU
Co oznacza droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu.
ZNACZENIE ŁUNA
Co oznacza odblask pożaru widoczny nad horyzontem.
ZNACZENIE ŁUK ELEKTRYCZNY
Co oznacza zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w wyniku przebicia warstwy zjonizowanego powietrza albo gazu pomiędzy częściami urządzeń elektrycznych będących pod.
ZNACZENIE LOGGIA
Co oznacza wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona poprzez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku.