Czy przydatne?

Definicja Kompania

Co oznacza KOMPANIA: pododdział w sile trzech plutonów albo czterech sekcji i dowódca

Czym jest KOMPANIA znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KOALESCENCJA:
Co oznacza wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra kompania.
ZNACZENIE KORELACJA:
Co oznacza wzajemne powiązanie działania kompania.
ZNACZENIE KALENICA:
Co oznacza poziomy grzbiet dachu dwuspadowego kompania.
ZNACZENIE KIEROWANIE TAKTYCZNE:
Co oznacza granicy strefy zagrożenia albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycznemu podlegają siły nie przekraczające kompania.
ZNACZENIE KLAPA DYMOWA:
Co oznacza pokrywa umieszczona na otworze dachu albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych kompania.