Czy przydatne?

Definicja Porządkowe Kary

Co oznacza KARY PORZĄDKOWE: środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie

Czym jest KARY PORZĄDKOWE znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KLAPA DYMOWA:
Co oznacza pokrywa umieszczona na otworze dachu albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych kary porządkowe.
ZNACZENIE KIEROWANIE TAKTYCZNE:
Co oznacza granicy strefy zagrożenia albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycznemu podlegają siły nie przekraczające kary porządkowe.
ZNACZENIE KALKULACJA:
Co oznacza obliczanie szans; przemyśliwanie, planowanie, rozważanie dotyczące ustalania potrzebnych sił i środków do przeprowadzania efektywnych działań bojowych kary porządkowe.
ZNACZENIE KATALIZA:
Co oznacza mechanizm przyspieszania albo opóźniania reakcji chemicznej po wpływem katalizatorów kary porządkowe.
ZNACZENIE KOTEW:
Co oznacza pręt stalowy wykorzystywany do wzmocnienia połączeń konstrukcyjnych przedmiotów budowlanych kary porządkowe.