Czy przydatne?

Definicja Porządkowe Kary

Co oznacza KARY PORZĄDKOWE: środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie

Czym jest KARY PORZĄDKOWE znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KOORDYNACJA:
Co oznacza uzgodnione współdziałanie kary porządkowe.
ZNACZENIE KALENICA:
Co oznacza poziomy grzbiet dachu dwuspadowego kary porządkowe.
ZNACZENIE KOALESCENCJA:
Co oznacza wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra kary porządkowe.
ZNACZENIE KLAPA DYMOWA:
Co oznacza pokrywa umieszczona na otworze dachu albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych kary porządkowe.
ZNACZENIE KARTA DOJAZDOWA:
Co oznacza dokument operacyjny określający trasę dojazdu od strażnicy do każdej ulicy znajdującej się obok działania kary porządkowe.