Czy przydatne?

Definicja Pożaru Gaszenia Czas

Co oznacza CZAS GASZENIA POŻARU: czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do momentu przerwania podawania środka gaśniczego

ZNACZENIE CIŚNIENIE ROBOCZE:
Co oznacza najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia czas gaszenia pożaru co znaczy.
ZNACZENIE CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO:
Co oznacza ciecz o temp. zapłonu do 55°C czas gaszenia pożaru krzyżówka.
ZNACZENIE CIŚNIENIE PRÓBNE:
Co oznacza ciśnienie pod jakim bada się węże pożarnicze, przedmioty urządzenia albo całą instalację przed oddaniem jej do eksploatacji czas gaszenia pożaru co to jest.
ZNACZENIE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE:
Co oznacza przewidziane do pokonania oporów przepływu wody w linii tłocznej pomiędzy motopompami ustawionymi szeregowo w systemie dostarczania wody na spore odległości poprzez przetłaczanie. Ciśnienie to wynosi czas gaszenia pożaru słownik.
ZNACZENIE CZAS LOKALIZACJI POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do opanowania pożaru czas gaszenia pożaru czym jest.

Czym jest CZAS GASZENIA POŻARU znaczenie w Słownik definicji C .

  • Dodano:
  • Autor: