Czy przydatne?

Definicja Kondensacja

Co oznacza KONDENSACJA: 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary albo gazu w ciecz

Czym jest KONDENSACJA znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KOORDYNACJA:
Co oznacza uzgodnione współdziałanie kondensacja.
ZNACZENIE KIEROWANIE TAKTYCZNE:
Co oznacza granicy strefy zagrożenia albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycznemu podlegają siły nie przekraczające kondensacja.
ZNACZENIE KIEROWANIE INTERWENCYJNE:
Co oznacza strefie zagrożenia albo bezpośrednich działań ratowniczych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia i środowiska albo prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji albo kondensacja.
ZNACZENIE KLAPA DYMOWA:
Co oznacza pokrywa umieszczona na otworze dachu albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych kondensacja.
ZNACZENIE KOMPANIA:
Co oznacza pododdział w sile trzech plutonów albo czterech sekcji i dowódca kondensacja.