Czy przydatne?

Co to jest Związek Literatów Polskich, ZLP

Co oznacza ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH, ZLP: stowarzyszenie twórcze mające na celu ochronę moralnych imaterialnych interesów pisarzy i wpływanie na kształt kultury nar. Zał. zinicjatywy S. Żeromskiego wWarszawie (1920) jako Związek Zaw. Literatów Pol. ipod taką nazwą funkcjonował do 1949 r. Kolejno funkcje prezesów pełnili: S. Żeromski, W. Sieroszewski, A. Strug, J. Kaden-Bandrowski, F. Goetel, po wojnie J. Przyboś, K. Czachowski, L. Kruczkowski, A. Słonimski, J. Iwaszkiewicz, J.J. Szczepański. Powojenny moment autonomii organizacyjnej iświatopoglądowej został wyraźnie zamknięty wraz zuchwałą Zjazdu ZLP wSzczecinie (I 1949), odzyskana w1956 względna niezależność trwała krótko, lata 60. i70. to liczne kompromisy wobec władzy. Zjazd wgrudniu 1980 wpełni potwierdził sposobność niezależnego funkcjonowania, jednak wraz ze stanem wojennym (1981) działalność zawieszono, aw VIII 1983 oficjalnie rozwiązano struktury nadając nazwę ZLP stowarzyszeniu utworzonemu wtym roku pod kontrolą władz (prezesi H. Auderska 1983-86, W.Żukrowski 1986-89, P. Kuncewicz od 1990). Część środowiska pisarskiego powołała Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Czym jest Związek Literatów Polskich znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych:
Co znaczy utworzone wWarszawie w1860, działające do 1939. Zrzeszało zarówno twórców, jak i miłośników sztuki; jego celem było zdobywanie środków ifinansowanie zakupu cennych dzieł sztuki; fundowanie stypendiów związek literatów polskich, zlp.
Wyraz Zaleski Józef Bohdan:
Co znaczy debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w Dzienniku Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka związek literatów polskich, zlp.
Wyraz Zdania Rozwijające:
Co znaczy zdań podrzędnych, osobliwą pod względem relacji treści do treści zdania nadrzędnego, na przykład Ala wybrała się na imieniny do Oli. Uniej spotkała się cała paczka dawnych koleżanek. Zdanie drugie związek literatów polskich, zlp.
Wyraz Zimorowic Józef Bartłomiej, Właśc. J.B. Ozimek:
Co znaczy kronikarz Lwowa; starszy brat Szymona. Dziełem życia Z. były Sielanki nowe ruskie (1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu, ukazania związek literatów polskich, zlp.
Wyraz Zegadłowicz Emil:
Co znaczy dramatopisarz. Jeden ztwórców pol. ekspresjonizmu, współtwórca ekipy lit. Czartak (1922). Debiutował zbiorem wierszy Nad rzeką (1910). Inicjalna twórczość zawiera przedmioty sztuki ludowej związek literatów polskich, zlp.