Czy przydatne?

Co to jest Emil Zegadłowicz

Co oznacza ZEGADŁOWICZ EMIL: pisarz, prozaik, dramatopisarz. Jeden ztwórców pol. ekspresjonizmu, współtwórca ekipy lit. Czartak (1922). Debiutował zbiorem wierszy Nad rzeką (1910). Inicjalna twórczość zawiera przedmioty sztuki ludowej zwykorzystaniem słownictwa gwarowego, odpowiednikiem są stylizowane ballady ipoematy Powsinogi beskidzkie (1923) iDziewanny (1927). Wzbiorze utworów scenicznych Dramaty (t. 1-2, 1931-32), zgodnie zprogramem Młodej Polski, prezentował naturalistyczne motywy zżycia wsi, odwoływał się również do ludowego teatru misteryjnego, między innymi Lampka oliwna (1924), Nawiedzeni (1924). Powieści Z. to 3-tomowy cykl Żywot Mikołaja Srebrempisanego (1927-35), którego tom II Zmory (1935) zyskał znaczącą popularność. Radykalizacja poglądów i krytyczne przedstawianie problematyki społ.-polit. uwidoczniły się wkolejnych pozycjach, między innymi powieści Martwe morze (1939) idramacie demaskującym klęskę wrześniową Domek zkart (1940). Był także Z. autorem przekładów, między innymi Fausta Goethego (cz. 1-2, 1926-27)

Czym jest Zegadłowicz Emil znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zemła Gustaw:
Co znaczy między innymi Pomnika Powstańców Śląskich wKatowicach, łączył rzeźbę ocharakterze klasycystycznym ze specyficznym monumentalnym drapowaniem kamiennych powierzchni, które przypominają mokre tkaniny zegadłowicz emil.
Wyraz Zweig Stefan:
Co znaczy antywojennego dramatu Jeremiasz (1917) napisanego w trakcie pobytu wSzwajcarii wlatach Iwojny światowej. Od 1938 na emigracji wAnglii, USA iBrazylii, nie akceptując zwycięstw III Rzeszy na frontach zegadłowicz emil.
Wyraz Zdania Rozwijające:
Co znaczy zdań podrzędnych, osobliwą pod względem relacji treści do treści zdania nadrzędnego, na przykład Ala wybrała się na imieniny do Oli. Uniej spotkała się cała paczka dawnych koleżanek. Zdanie drugie zegadłowicz emil.
Wyraz Zug Szymon Bogumił:
Co znaczy pochodzenia niem. działający wPolsce, projektant ogrodów krajobrazowych izałożeń ogrodowo-pałacowych ocharakterze preromantycznym: Powązki, Solec, Arkadia k. Nieborowa (także Dom Arcykapłana zegadłowicz emil.
Wyraz Zawistowska Kazimiera, Pseud. Ira:
Co znaczy Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd. w1923), wktórych odnajdujemy bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od zegadłowicz emil.