Czy przydatne?

Co to jest Emil Zegadłowicz

Co oznacza ZEGADŁOWICZ EMIL: pisarz, prozaik, dramatopisarz. Jeden ztwórców pol. ekspresjonizmu, współtwórca ekipy lit. Czartak (1922). Debiutował zbiorem wierszy Nad rzeką (1910). Inicjalna twórczość zawiera przedmioty sztuki ludowej zwykorzystaniem słownictwa gwarowego, odpowiednikiem są stylizowane ballady ipoematy Powsinogi beskidzkie (1923) iDziewanny (1927). Wzbiorze utworów scenicznych Dramaty (t. 1-2, 1931-32), zgodnie zprogramem Młodej Polski, prezentował naturalistyczne motywy zżycia wsi, odwoływał się również do ludowego teatru misteryjnego, między innymi Lampka oliwna (1924), Nawiedzeni (1924). Powieści Z. to 3-tomowy cykl Żywot Mikołaja Srebrempisanego (1927-35), którego tom II Zmory (1935) zyskał znaczącą popularność. Radykalizacja poglądów i krytyczne przedstawianie problematyki społ.-polit. uwidoczniły się wkolejnych pozycjach, między innymi powieści Martwe morze (1939) idramacie demaskującym klęskę wrześniową Domek zkart (1940). Był także Z. autorem przekładów, między innymi Fausta Goethego (cz. 1-2, 1926-27)

Czym jest Zegadłowicz Emil znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Założenia Pałacowo-Ogrodowe:
Co znaczy dla baroku założenia entre cour et jardin; typ pałacu składający się zbudynku głównego zprzylegającymi do niego pod kątem prostym skrzydłami, pomiędzy którymi znajdował się reprezentacyjny zegadłowicz emil.
Wyraz Zasady Interpunkcji:
Co znaczy znaków interpunkcyjnych wpolskich tekstach skodyfikowała KEN (XVIII w.), uwzględniając: budowę składniową tekstu, treść zdań iwyrażeń, rytmikę mowy, ton uczuciowy, potrzebę wydzielenia części tekstu zegadłowicz emil.
Wyraz Zimorowic Szymon, Właśc. Sz. Ozimek:
Co znaczy nurtu literaturze światowych rozkoszy , młodszy brat Bartłomieja. Autor jedynego iznakomitego dzieła Roksolanki, tj. ruskie panny Na wesele B. Z. zK. D., poprzez (1629), cykl kunsztownych pieśni zegadłowicz emil.
Wyraz Zdanie Podrzędnie Złożone:
Co znaczy albo więcej wypowiedzeń składowych, zktórych jedno ustala drugie (albo ich równoważników). Typy z.p.z.: a) podmiotowe - zastępuje albo uzupełnia podmiot zdania podrzędnego ipodobnie jak on odpowiada zegadłowicz emil.
Wyraz Związek Pisarzy Polskich Na Obczyźnie:
Co znaczy 1945), prowadzi działalność kulturalną, wydawniczą, organizuje pomoc materialną dla pisarzy, zajmuje stanowisko wkwestiach funkcjonowania lit. (między innymi sprzeciw wobec ograniczeń wolności słowa zegadłowicz emil.