Czy przydatne?

Co to jest Złożone Wielokrotnie Zdanie

Co oznacza ZDANIE WIELOKROTNIE ZŁOŻONE: złożona jest zco najmniej trzech wypowiedzeń składowych, zrównoważników zdań albo konstrukcji mieszanych (in. wieloczłonowe); może być złożone współrzędnie albo podrzędnie. Współrzędnie - wypowiedzenia składowe wzajemnie się uzupełniają, pozostając wstosunku łącznym, rozłącznym, przeciwstawnym albo wynikowym, na przykład Staś spacerował po mieście, oglądał wystawy sklepów, lecz nic nie nabył. Podrzędnie - wypowiedzenia składowe pozostają wobec siebie wstosunku podrzędności, na przykład Wicek umówił się zkolegą, lecz nie mógł pojechać do niego, gdyż zaspał

Czym jest zdanie wielokrotnie złożone znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zdanie:
Co znaczy którego orzeczenie jest wyrażone osobową metodą czasownika bezwzględnie na to, czy znaczy on czynność albo stan, czy także pełni funkcję łącznika worzeczeniu złożonym, słowno-imiennym, na przykład zdanie wielokrotnie złożone.
Wyraz Zan Tomasz:
Co znaczy współzałożyciel Tow. Filomatów iFilaretów, inicjator iprzywódca Promienistych; przyjaciel A. Mickiewicza wczasie studiów na Uniwersytecie Wileńskim (1815-20) ipowiernik jego romantycznej miłości do M zdanie wielokrotnie złożone.
Wyraz Założenia Ogrodowe:
Co znaczy dla różnych epok istylów kompleksy ogrodowe, w najwyższym stopniu dostępne to: 1) ogród franc., klasycystyczny - modny od 2. poł. XVII w., zdużą ilością otwartych płaszczyzn trawników, dywanowych zdanie wielokrotnie złożone.
Wyraz Zestrój Akcentowy:
Co znaczy iproklityki (wyrazy nie posiadające samodzielnego akcentu), łącząc się wcałość akcentuacyjną zwyrazami akcentowanymi; wskład z.a. może również wchodzić kilka wyrazów nie akcentowanych, tworząc zdanie wielokrotnie złożone.
Wyraz Zdania Rozwijające:
Co znaczy zdań podrzędnych, osobliwą pod względem relacji treści do treści zdania nadrzędnego, na przykład Ala wybrała się na imieniny do Oli. Uniej spotkała się cała paczka dawnych koleżanek. Zdanie drugie zdanie wielokrotnie złożone.