Czy przydatne?

Co to jest Andrzej Józef Załuski

Co oznacza ZAŁUSKI JÓZEF ANDRZEJ: historyk, bibliograf, edytor, pisarz, tłumacz imecenas edukacji, biskup, zesłaniec sybirski. Autor tłumaczeń literatury franc. iłac., zasady przekładu lit. sformułował wrozprawie Specimen historiae Polonae criticae (1733). Artysta fraszek, utworów dramatycznych, wierszy okolicznościowych, dewocyjnych. Wraz zbratem Andrzejem Stanisławem (1695-1758) był fundatorem Biblioteki Załuskich: gromadzone całe życie rękopisy idruki utworzyły podstawy powołanej do życia biblioteki, ważnego ośrodka prac lit. inauk. Program rozwoju kultury humanistycznej doby oświecenia wPolsce zawarł wrozprawie Programma litterarium (1732) irealizował go jako autor prac bibliograficznych. Główne znich: niezachowany rękopis Bibliotheca Polona magna universalis (t. 1-10, 1742-73), Bibliotheca poetarum Polonorum (1754), Zgromadzenie rytmów poprzez wierszopisów żyjących albo naszego wieku zeszłych (t. 1-5, 1752-56). Autor dzieł encyklopedycznych, między innymi Polska wobszernych wiadomościach i Cała Polska za złoty, którego rękopis znajduje się wzbiorach Biblioteki Narodowej

Czym jest Załuski Józef Andrzej znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zaimek:
Co znaczy obejmująca wyrazy, które funkcjonują wzdaniu jako równoważniki rzeczowników, przymiotników, liczebników i przysłówków; wg kryterium składniowego z. to jest słowo, który zastępuje imię. Z racji na załuski józef andrzej.
Wyraz Zdanie Wielokrotnie Złożone:
Co znaczy najmniej trzech wypowiedzeń składowych, zrównoważników zdań albo konstrukcji mieszanych (in. wieloczłonowe); może być złożone współrzędnie albo podrzędnie. Współrzędnie - wypowiedzenia składowe załuski józef andrzej.
Wyraz Zawieyski Jerzy:
Co znaczy eseista, autor scenariuszy filmowych; reprezentant kat. nurtu wlit., członek zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego i Znaku , poseł na sejm PRL (1957-68), pozbawiony tej godności po wystąpieniu załuski józef andrzej.
Wyraz Zagórski Jerzy:
Co znaczy związany zwileńską ekipą poetycką Żagary (1931-34). Debiutował zbiorem wierszy Ostrze mostu (1933), następne tomy literaturze to między innymi Wyprawy (1937), Wieczór wWieliszewie (1947), Męska pieśń załuski józef andrzej.
Wyraz Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych:
Co znaczy utworzone wWarszawie w1860, działające do 1939. Zrzeszało zarówno twórców, jak i miłośników sztuki; jego celem było zdobywanie środków ifinansowanie zakupu cennych dzieł sztuki; fundowanie stypendiów załuski józef andrzej.