Czy przydatne?

Co to jest Ogrodowe Pałacowo Założenia

Co oznacza ZAŁOŻENIA PAŁACOWO-OGRODOWE: charakterystyczne dla baroku założenia entre cour et jardin; typ pałacu składający się zbudynku głównego zprzylegającymi do niego pod kątem prostym skrzydłami, pomiędzy którymi znajdował się reprezentacyjny dziedziniec (cour dhonneur), regularnie zgazonem w ciągu. Po przeciwnej stronie pałacu był zazwyczaj ogród typu franc. Założenia tego typu charakteryzowały się symetrią osiową iwielką skalą. Kluczowa oś ogrodu była przedłużeniem osi środkowej zamku, aprzeciwny biegun stanowiły regularnie drugi pałacyk, pawilon ogrodowy albo oranżeria; między nimi rozmieszczone były najczęściej symetrycznie względem drogi aleje, kanały, mury oporowe, tarasy, schody, fontanny, posągi. Płaską część ogrodu, przylegającą do tyłu pałacu, wypełniały strzyżone żywopłoty (boskiety), kwiaty tworzące kobierzec ihaft (parterre de broderie). Z.p.-o. były także naśladowane, wmniejszej skali, wrezydencjach magnackich wcałej Europie. Ten pałacowo--ogrodowy styl kompozycji znalazł słowo wdziełach A. Le Nôtrea, naczelnego architekta ogrodów Ludwika XIV (Wersal, Marly, St. Cloud, Sceaux, Ramboullet, Chantilly). Miał wielki wpływ na kształtowanie z.p.-o. całej Europy: St. James Park, Zwinger Nymphenburg, SansSouci, Peterhof, Ogród Saski, Nieborów. Zobacz także ogrody, architektura ogrodowa, herbarium, lapidarium, Arkadia k. Nieborowa, Puławy

Czym jest założenia pałacowo-ogrodowe znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zdanie Współrzędnie Złożone:
Co znaczy wypowiedzeń składowych, które pozostają wstosunku współrzędnym, uzupełniają się wzajemnie, tworząc szereg. Mogą łączyć się bezpośrednio (bezspójnikowo) albo dzięki spójników ize względu na charakter założenia pałacowo-ogrodowe.
Wyraz Zaleski Józef Bohdan:
Co znaczy debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w Dzienniku Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka założenia pałacowo-ogrodowe.
Wyraz Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych:
Co znaczy utworzone wWarszawie w1860, działające do 1939. Zrzeszało zarówno twórców, jak i miłośników sztuki; jego celem było zdobywanie środków ifinansowanie zakupu cennych dzieł sztuki; fundowanie stypendiów założenia pałacowo-ogrodowe.
Wyraz Zasady Ortografii:
Co znaczy obowiązujących zasad inorm, polegających się na regulaminach (od 1936) określonych poprzez Komitet Ortograficzny PAU. Mechanizm o. pol. opiera się na 4 zasadach: 1) fonetyczna klasyfikuje relacja założenia pałacowo-ogrodowe.
Wyraz Zawistowska Kazimiera, Pseud. Ira:
Co znaczy Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd. w1923), wktórych odnajdujemy bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od założenia pałacowo-ogrodowe.