Czy przydatne?

Co to jest Polskiej Kultury Zabytki

Co oznacza ZABYTKI KULTURY POLSKIEJ: dziedzictwo tysiącletniej kultury materialnej iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie, Białorusi, Podolu iWołyniu); pośród nich najcenniejsze pomniki kultury isztuki zarejestrowane na liście światowego dziedzictwa UNESCO, świadczące owielkiej wartości artystycznej. Budowle sakralne: katedry we Wrocławiu, Gnieźnie iKołobrzegu; Krzeszów - perła baroku śląskiego; Jasna Góra - sanktuarium Królowej Polski; Kalwaria Zebrzydowska - najstarszy zespół pielgrzymkowy na ziemiach polskich. Klasztory tworzące tak zwany szlak cysterski, między innymi Lubiąż, Sulejów, Henryków, Wąchock, Jędrzejów, Oliwa ze słynnymi organami. Świątynie: kolegiata romańska św. Aleksego wTumie z1140 isynagoga żyd. wTykocinie nad Narwią, barokowe świątynie Wilna zkaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zamki: Malbork, Frombork - siedziba M. Kopernika, Kórnik Działyńskich. Pałace: pałac myśliwski Radziwiłłów wAntoninie, gdzie koncertował F. Chopin, Wiśnicz Lubomirskich, Wilanów - rezydencja królewska Jana III Sobieskiego. Twierdze: Kamieniec Podolski, dziś Ukraina, utrwalony wTrylogii H. Sienkiewicza. Obiekty architektury militarnej: zbrojownia-arsenał wGdańsku, mury obronne wZamościu. Rezydencje magnackie: Baranów Leszczyńskich, nawiązujący do architektury Wawelu, Łańcut Potockich, Wiśnicz k. Tarnowa Lubomirskich, Krasiczyn Sapiehów, perła architektury renesansowej. Biblioteki: biblioteka diecezjalna wPelplinie, gdzie znajduje się jedyny wPolsce egzemplarz Biblii Gutenberga, Biblioteka Raczyńskich wPoznaniu. Uniwersytety: Collegium Maius UJ. Architektura pałacowo-ogrodowa: Arkadia koło Nieborowa, Łazienki królewskie wWarszawie. Narodowe nekropole: Powązki warszawskie, cmentarz Orląt we Lwowie, Rossa wWilnie (dziś Litwa), Skałka wKrakowie, zwana narod. Panteonem, pochowani są tu między innymi: J. Długosz, J.I. Kraszewski, A. Asnyk, W. Pol, K. Szymanowski, S. Wyspiański. Muzea: Opinogóra Krasińskich - muzeum romantyzmu polskiego, Kartuzy - centrum kultury Kaszubów, Będomin k. Kościerzyny - dworek J. Wybickiego, Nowogródek nad Niemnem (dziś Białoruś) związany zdzieciństwem imłodością A.Mickiewicza. Zabytki kultury materialnej: Wieliczka - kopalnia soli zXIIIw.; Ostrów Lednicki - palatium książęce zczasów Mieszka I; Kazimierz Dolny - zespół architektury miejskiej, dwór Artusa wGdańsku, Sukiennice wKrakowie. Parki krajobrazowe inarodowe: na przykład Biskupin na Pałukach, osada łużycka sprzed 2500 lat; Szwajcaria Kaszubska, parki: Kampinoski, Białowieski, Słowiński
Wyraz Załuski Józef Andrzej:
Co znaczy bibliograf, edytor, pisarz, tłumacz imecenas edukacji, biskup, zesłaniec sybirski. Autor tłumaczeń literatury franc. iłac., zasady przekładu lit. sformułował wrozprawie Specimen historiae Polonae zabytki kultury polskiej co to jest.
Wyraz Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych:
Co znaczy utworzone wWarszawie w1860, działające do 1939. Zrzeszało zarówno twórców, jak i miłośników sztuki; jego celem było zdobywanie środków ifinansowanie zakupu cennych dzieł sztuki; fundowanie stypendiów zabytki kultury polskiej definicja.
Wyraz Zaleski Józef Bohdan:
Co znaczy debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w Dzienniku Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka zabytki kultury polskiej co znaczy.
Wyraz Znak:
Co znaczy komunikowania się; również wiedza ofragmencie rzeczywistości albo jej elementu. Zainteresowanie z. ujawniali wantyku: Platon, Epikur istoicy. Termin występujący wwielu dyscyplinach edukacji zabytki kultury polskiej słownik.
Wyraz Zemła Gustaw:
Co znaczy między innymi Pomnika Powstańców Śląskich wKatowicach, łączył rzeźbę ocharakterze klasycystycznym ze specyficznym monumentalnym drapowaniem kamiennych powierzchni, które przypominają mokre tkaniny zabytki kultury polskiej znaczenie.

Czym jest zabytki kultury polskiej znaczenie w Słownik pisownia Z .

  • Dodano:
  • Autor: