Czy przydatne?

Co to jest Polskiej Kultury Zabytki

Co oznacza ZABYTKI KULTURY POLSKIEJ: dziedzictwo tysiącletniej kultury materialnej iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie, Białorusi, Podolu iWołyniu); pośród nich najcenniejsze pomniki kultury isztuki zarejestrowane na liście światowego dziedzictwa UNESCO, świadczące owielkiej wartości artystycznej. Budowle sakralne: katedry we Wrocławiu, Gnieźnie iKołobrzegu; Krzeszów - perła baroku śląskiego; Jasna Góra - sanktuarium Królowej Polski; Kalwaria Zebrzydowska - najstarszy zespół pielgrzymkowy na ziemiach polskich. Klasztory tworzące tak zwany szlak cysterski, między innymi Lubiąż, Sulejów, Henryków, Wąchock, Jędrzejów, Oliwa ze słynnymi organami. Świątynie: kolegiata romańska św. Aleksego wTumie z1140 isynagoga żyd. wTykocinie nad Narwią, barokowe świątynie Wilna zkaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zamki: Malbork, Frombork - siedziba M. Kopernika, Kórnik Działyńskich. Pałace: pałac myśliwski Radziwiłłów wAntoninie, gdzie koncertował F. Chopin, Wiśnicz Lubomirskich, Wilanów - rezydencja królewska Jana III Sobieskiego. Twierdze: Kamieniec Podolski, dziś Ukraina, utrwalony wTrylogii H. Sienkiewicza. Obiekty architektury militarnej: zbrojownia-arsenał wGdańsku, mury obronne wZamościu. Rezydencje magnackie: Baranów Leszczyńskich, nawiązujący do architektury Wawelu, Łańcut Potockich, Wiśnicz k. Tarnowa Lubomirskich, Krasiczyn Sapiehów, perła architektury renesansowej. Biblioteki: biblioteka diecezjalna wPelplinie, gdzie znajduje się jedyny wPolsce egzemplarz Biblii Gutenberga, Biblioteka Raczyńskich wPoznaniu. Uniwersytety: Collegium Maius UJ. Architektura pałacowo-ogrodowa: Arkadia koło Nieborowa, Łazienki królewskie wWarszawie. Narodowe nekropole: Powązki warszawskie, cmentarz Orląt we Lwowie, Rossa wWilnie (dziś Litwa), Skałka wKrakowie, zwana narod. Panteonem, pochowani są tu między innymi: J. Długosz, J.I. Kraszewski, A. Asnyk, W. Pol, K. Szymanowski, S. Wyspiański. Muzea: Opinogóra Krasińskich - muzeum romantyzmu polskiego, Kartuzy - centrum kultury Kaszubów, Będomin k. Kościerzyny - dworek J. Wybickiego, Nowogródek nad Niemnem (dziś Białoruś) związany zdzieciństwem imłodością A.Mickiewicza. Zabytki kultury materialnej: Wieliczka - kopalnia soli zXIIIw.; Ostrów Lednicki - palatium książęce zczasów Mieszka I; Kazimierz Dolny - zespół architektury miejskiej, dwór Artusa wGdańsku, Sukiennice wKrakowie. Parki krajobrazowe inarodowe: na przykład Biskupin na Pałukach, osada łużycka sprzed 2500 lat; Szwajcaria Kaszubska, parki: Kampinoski, Białowieski, Słowiński

Czym jest zabytki kultury polskiej znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zdanie Eliptyczne:
Co znaczy wzdaniu to jest opuszczenie wyrazu, którego się można domyśleć zszerszego kontekstu, in. zdanie zelipsą, na przykład Proszę dwa silne Okocimy; Spotkajmy się na rogu Świdnickiej iPodwala zabytki kultury polskiej.
Wyraz Zdanie Podrzędnie Złożone:
Co znaczy albo więcej wypowiedzeń składowych, zktórych jedno ustala drugie (albo ich równoważników). Typy z.p.z.: a) podmiotowe - zastępuje albo uzupełnia podmiot zdania podrzędnego ipodobnie jak on odpowiada zabytki kultury polskiej.
Wyraz Zurbaran Francisco De:
Co znaczy okresu baroku, tworzący raczej wSewilli iMadrycie, nosił honorowy tytuł malarza dworskiego, malował obrazy rel. na przykład Madonna Różańcowa adorowana poprzez kartuzów (jeden z22 obrazów dla zabytki kultury polskiej.
Wyraz Zegadłowicz Emil:
Co znaczy dramatopisarz. Jeden ztwórców pol. ekspresjonizmu, współtwórca ekipy lit. Czartak (1922). Debiutował zbiorem wierszy Nad rzeką (1910). Inicjalna twórczość zawiera przedmioty sztuki ludowej zabytki kultury polskiej.
Wyraz Zdanie Współrzędnie Złożone:
Co znaczy wypowiedzeń składowych, które pozostają wstosunku współrzędnym, uzupełniają się wzajemnie, tworząc szereg. Mogą łączyć się bezpośrednio (bezspójnikowo) albo dzięki spójników ize względu na charakter zabytki kultury polskiej.