Czy przydatne?

Co to jest Tragedia

Co oznacza TRAGEDIA: gatunek dramatu, wktórym wyróżniającą kategorią jest tragizm jako nierozwiązywalny konflikt dwóch uprawnionych sił: na przykład prawa boskiego ipaństwowego. Uźródeł narodzin t. tkwi obrzęd rel. ku czci boga wina Dionizosa; klasyczny wzorzec stanowi tragedia Sofoklesa Antygona. Wskaźnikami t. są: wysoki styl, wzniosłość, patos, bogactwo figur stylistycznych, kommos - pieśń żałobna wyrażająca rozpacz, ból bohaterki, jej bezsilność, pieśni chóru komentujące bieg wydarzeń. Kategorie estetyczne: katharsis (oczyszczenie), fatum (użytek, los), hybris (grzech pychy); kreacja bohaterów głównych ipobocznych inspirowana lekturą mitów; kompozycja zamknięta wg klasycznej zasady decorum (stosowności, reguł trzech jedności: miejsca, akcji, czasu), której akcja przebiega wg schematu: przedstawienie sytuacji wyjściowej ijej bohaterów, zwrot akcji, tak zwany perypetia, pkt. kulminacyjny zdarzeń, klęska bohatera, katastrofa, rozwiązanie akcji. T. antyczna ostrukturze kompozycyjnej zgodnej zPoetyką Arystotelesa zawierała: prolog - pieśń na wejście, zawiązująca akcję iprezentująca bohaterów, parados - pieśń chóru wkraczającego na orchestrę (scenę), postęp akcji dramatycznej, wktórej funkcję aktów iodsłon pełniły epejsodia (sceny dialogowe, monologi) istasimony (pieśni chóru) przeplatające się nawzajem, harmonijnie rozwijające akcję, jej finał stanowiła exodos - pieśń na wyjście, ostatnia pieśń chóru schodzącego ze sceny. Dla efektownego rozwiązania akcji t. wprowadzono niespodziewane pojawienie się bóstwa, tak zwany deus ex machina, na przykład Władca Edyp Sofoklesa, Ifigenia wAulidzie Eurypidesa. T. renesansowa nawiązywała do wzorów antycznych, kwitła we Włoszech, Francji iw Polsce zJ. Kochanowskim jako autorem Odprawy posłów greckich. T. klasycystyczna (XVII w.), zwł. we Francji, przestrzegała reguły trzech jedności, czystości gatunkowej, chronologii wydarzeń przyczynowo-skutkowych, harmonii pomiędzy aktami (przeważnie pięć), wzniosłego nastroju, poetyckiej powściągliwości, kreacji bohaterów wysoko urodzonych, sławnych, którzy wobronie honoru albo uczuć sprzeciwiali się woli starszych (ojców, władców), nakazom życia społ., toczyli walkę wewn. wimię sumienia; najwybitniejszymi artystami byli: P. Corneille, autor Cyda iHoracjuszy, iJ.B. Racine, autor Bereniki, Fedry. T. narodowa, odmiana t. klasycznej otematyce narod. ihist., typowa dla Polski 2. poł. XVIII w.: A. Felińskiego Barbara Radziwiłłówna, F. Karpińskiego Judyta, królowa polska, W. Bogusławskiego Władysław III Warneńczyk iL. Kropińskiego Ludgarda

Czym jest tragedia znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teoria Literatury:
Co znaczy wiedzy olit. (w okolicy historii lit. ikrytyki lit.), jej obiektem badań jest lit. piękna, konkretne dzieło lit., fakt lit. Odznacza dwie dyscypliny: teorię dzieła lit. (poetykę) i teorię procesu tragedia.
Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski tragedia.
Wyraz Temat Wyrazu:
Co znaczy wyjściowy wypowiedzenia, część wyrazu odmiennego będąca nosicielem właściwego wyrazowi znaczenia leksykalnego, które pozostaje po oddzieleniu wszystkich końcówek fleksyjnych, na przykład dom (domek tragedia.
Wyraz Trubadurzy:
Co znaczy kompozytorzy iśpiewacy, popularni wpłd. Francji wXI-XIII w. Tworzyli iwykonywali krótkie pieśni charakteryzujące się kunsztowną metodą, wktórych opiewali rycerskie cnoty, szerzyli kult damy tragedia.
Wyraz Teatr Amatorski:
Co znaczy aktywności teatralnej ludzi uprawiających różne zawody; funkcjonuje wróżnych odmianach iformach, na przykład teatr dziecięcy, młodzieżowy, studencki, teatr ludowy, obrzędowy, teatr literaturze tragedia.