Czy przydatne?

Co to jest Tragedia

Co oznacza TRAGEDIA: gatunek dramatu, wktórym wyróżniającą kategorią jest tragizm jako nierozwiązywalny konflikt dwóch uprawnionych sił: na przykład prawa boskiego ipaństwowego. Uźródeł narodzin t. tkwi obrzęd rel. ku czci boga wina Dionizosa; klasyczny wzorzec stanowi tragedia Sofoklesa Antygona. Wskaźnikami t. są: wysoki styl, wzniosłość, patos, bogactwo figur stylistycznych, kommos - pieśń żałobna wyrażająca rozpacz, ból bohaterki, jej bezsilność, pieśni chóru komentujące bieg wydarzeń. Kategorie estetyczne: katharsis (oczyszczenie), fatum (użytek, los), hybris (grzech pychy); kreacja bohaterów głównych ipobocznych inspirowana lekturą mitów; kompozycja zamknięta wg klasycznej zasady decorum (stosowności, reguł trzech jedności: miejsca, akcji, czasu), której akcja przebiega wg schematu: przedstawienie sytuacji wyjściowej ijej bohaterów, zwrot akcji, tak zwany perypetia, pkt. kulminacyjny zdarzeń, klęska bohatera, katastrofa, rozwiązanie akcji. T. antyczna ostrukturze kompozycyjnej zgodnej zPoetyką Arystotelesa zawierała: prolog - pieśń na wejście, zawiązująca akcję iprezentująca bohaterów, parados - pieśń chóru wkraczającego na orchestrę (scenę), postęp akcji dramatycznej, wktórej funkcję aktów iodsłon pełniły epejsodia (sceny dialogowe, monologi) istasimony (pieśni chóru) przeplatające się nawzajem, harmonijnie rozwijające akcję, jej finał stanowiła exodos - pieśń na wyjście, ostatnia pieśń chóru schodzącego ze sceny. Dla efektownego rozwiązania akcji t. wprowadzono niespodziewane pojawienie się bóstwa, tak zwany deus ex machina, na przykład Władca Edyp Sofoklesa, Ifigenia wAulidzie Eurypidesa. T. renesansowa nawiązywała do wzorów antycznych, kwitła we Włoszech, Francji iw Polsce zJ. Kochanowskim jako autorem Odprawy posłów greckich. T. klasycystyczna (XVII w.), zwł. we Francji, przestrzegała reguły trzech jedności, czystości gatunkowej, chronologii wydarzeń przyczynowo-skutkowych, harmonii pomiędzy aktami (przeważnie pięć), wzniosłego nastroju, poetyckiej powściągliwości, kreacji bohaterów wysoko urodzonych, sławnych, którzy wobronie honoru albo uczuć sprzeciwiali się woli starszych (ojców, władców), nakazom życia społ., toczyli walkę wewn. wimię sumienia; najwybitniejszymi artystami byli: P. Corneille, autor Cyda iHoracjuszy, iJ.B. Racine, autor Bereniki, Fedry. T. narodowa, odmiana t. klasycznej otematyce narod. ihist., typowa dla Polski 2. poł. XVIII w.: A. Felińskiego Barbara Radziwiłłówna, F. Karpińskiego Judyta, królowa polska, W. Bogusławskiego Władysław III Warneńczyk iL. Kropińskiego Ludgarda
Wyraz Translacja:
Co znaczy zobacz przekład tragedia co to jest.
Wyraz Typologia Języków:
Co znaczy wg ich struktury fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej i tak dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład tragedia definicja.
Wyraz Triennale:
Co znaczy krajowe wystawy sztuki odbywające się co 3 lata, na przykład Triennale Rysunku we Wrocławiu (od 1965, od 1977 międzynarod.), Międzynarodowe Triennale Grafiki wKrakowie. Zobacz także biennale tragedia co znaczy.
Wyraz Terlecki Olgierd:
Co znaczy dziennikarz, krytyk, historyk, żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Doświadczenia wojenne pol. żołnierzy na Zachodzie iich późniejsze losy są tematem trylogii tragedia słownik.
Wyraz Tespis:
Co znaczy nazywany artystą gr. tragedii. Wczasie Ogromnych Dionizji (534 przed naszą erą) wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru tragedia znaczenie.

Czym jest tragedia znaczenie w Słownik pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: