Czy przydatne?

Co to jest Średniowiecze

Co oznacza ŚREDNIOWIECZE: moment kultury europ. pomiędzy starożytnością aodrodzeniem
(od około IV do XIII w.; wPolsce od X do XV w.).ogromną potęgę stanowił wówczas Kościół, podporządkowując swoim wpływom wszystkie dziedziny życia, równocześnie tworzył poczucie więzi ponadnarodowej opartej na wspólnocie wiary; Ojcowie Kościoła budowali także podstawy wiedzy orzeczywistości. Chrześcijańską myśl filoz. reprezentują: św. Augustyn głoszący dualizm woli irozumu i duszy iciała, ukazując dramat człowieka rozdartego między pokusami ziemskimi atęsknotą za niebem; św. Tomasz przedstawiający harmonijny obraz świata, wktórym każdy byt ma własne miejsce, a"rozum nie niszczy wiary, ale ją udoskonala"; św. Franciszek upowszechniający ideę ubóstwa iwszechogarniającej miłości do świata jako duchowego domu człowieka. Kulturze ś. sprzyjało duchowieństwo monastyczne (gr. monachos = mnich), szczególnie zakony benedyktynów, dominikanów, franciszkanów, cystersów; powstały pierwsze uniwersytety wBolonii iw Paryżu, potem wKrakowie. Nadrzędna rola Kościoła określiła także ówczesną myśl oświecie ( teocentryzm, uniwersalizm) i charakter literatury isztuki, wktórej dominowała dziedzina rel. Gatunkiem szczególnie popularnym stał się hymn, na przykład św. Tomasza zAkwinu czy Stabat Mater Dolorosa, upowszechniła się liryka maryjna, na przykład Bogurodzica, Żale Matki Boskiej pod Krzyżem, sztuki misteryjne prezentowały fragmenty historii bibl., wystawiano wkościołach dramaty liturgiczne, doskonaleniu człowieka służyły moralitety, których bohaterem był człowiek "Każdy" stawiany wobec konieczności wyboru pomiędzy dobrem azłem. Odmianą moralitetu był także dialog zlit. cyklu danse macabre przedstawiający dostępny motyw zgonu (na przykład Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią). Literaturę ś. cechowała pareneza (gr. parainesis = ostrzeżenie, porada), inspirując do tworzenia wzorców osobowych: świętego (Legenda ośw. Aleksym), rycerza (Pieśń oRolandzie), władcy (Kroniki Galla Anonima) iumieszczania wutworach lit. wielu praktycznych wskazówek (O chlebowym stole Słoty czy Skarga umierającego, tak zwany ars moriendi). W okolicy nurtu rel. wyraźnie zarysowała się dziedzina świecka łącząca się zkulturą rycerską, wniej wyodrębnić można kunsztowną lirykę miłosną, na przykład dworska literatura prowansalska sławiąca kult pięknej damy, iepikę rycerską zopowieściami oczynach szlachetnych inieustraszonych rycerzy, na przykład Pieśń oRolandzie, Pieśń oNibelungach, Wyraz owyprawie Igora. Tragiczna miłość jest tematem pierwszego romansu Dzieje Tristana iIzoldy, nadzwyczajna historia uczucia Abelarda iHeloizy utrwalona została wpozostawionych poprzez nich listach. Mechanizmy ikonflikty ideowo-społ. znalazły odzwierciedlenie wWierszu ozabiciu Jędrzeja Tęczyńskiego iSatyrze na leniwych chłopów, z kolei obrazem sporów rel.-instytucjonalnych jest Pieśń oWiklefie Andrzeja Gałki zDobczyna. W miarę inicjalnie wlit. polskiej rozwinęła się historiografia, zpierwszą kroniką Anonima zw. Gallem ipóźniejszymi dziełami Wincentego zw. Kadłubkiem, Janka zCzarnkowa, Jana Długosza. Już wXIII w. powstały pierwsze utwory wjęz. pol., najstarszy zabytek pol. prozy Kazania świętokrzyskie, w dalszym ciągu Psałterz floriański, Kazania gnieźnieńskie, Psałterz puławski, Biblia królowej Zofii. Uschyłku epoki we Włoszech powstaje poemat alegoryczny Dantego Alighieri Boska Komedia, wAnglii G. Chaucer pisze Opowieści kanterberyjskie, we Francji nowe pojmowanie wolności człowieka przedstawia wWielkim testamencie F.Villon
Wyraz Świat Przedstawiony:
Co znaczy poprzez filozofa ibadacza lit. R. Ingardena na oznaczenie tych wszystkich przedmiotów dzieła, które składają się na fikcję lit., a więc konstruują rzeczywistość utworu. Układ tych przedmiotów średniowiecze co znaczy.
Wyraz Śniadecki Jan:
Co znaczy filozof, krytyk lit., prof. Uniwersytetu im. Stefana Batorego wWilnie rodem ze Żnina na Kujawach. Świetny mówca, organizator ipopularyzator edukacji ioświaty, rektor wlatach 1807-15. Autor średniowiecze krzyżówka.
Wyraz Świetlicki Marcin:
Co znaczy bruLionu , mieszka wKrakowie, pracuje jako korektor w Tygodniku Powszechnym ; indywidualność poetycka przełomu 1989 r. (w okolicy K. Koehlera iM. Barana); założyciel zespołu rockowego Świetliki (1992 średniowiecze co to jest.
Wyraz Świrszczyńska Anna:
Co znaczy dramatopisarka, autorka książek dla dzieci. Debiutowała w1930 r. wtygodniku Bluszcz . Do 1939 r. pracowała wZNP jako red. Płomyczka . W najwyższym stopniu znanym tomikiem poetki jest Radość średniowiecze słownik.
Wyraz Śliwiak Tadeusz:
Co znaczy książek dla dzieci imłodzieży i tekstów piosenek, tłumacz, aktor. Pierwsze liczące się dokonanie lit. to poemat oKoperniku Astrolabium zjodłowego drzewa (1953). Później przyszły zbiory: Drogi iulice średniowiecze czym jest.

Czym jest średniowiecze znaczenie w Słownik pisownia Ś .

  • Dodano:
  • Autor: