Czy przydatne?

Co to jest Topika

Co oznacza TOPIKA: wretoryce ilogice antycznej edukacja o"wspólnych miejscach" wkonstrukcji wypowiedzi, mających powszechne wykorzystanie, na przykład start, koniec, którą proponowała Topika, pismo wchodzące wskład Organonu Arystotelesa, traktujące odowodzeniu prawdopodobnym io sztuce prowadzenia sporu (ogólnie przyjętych zwrotów czy sformułowań, których uczono się na pamięć, aby wodpowiednim miejscu wywodu służyły jako argument). Wkręgu kultury śródziemnomorskiej edukacja owspólnych miejscach ( loci communes), zbiorach motywów powtarzających się wlit. danego kręgu kulturowego, które należało podjąć wskodyfikowanych poprzez retorykę tematach, obrazach (na przykład "miejsce rozkoszne" - locus amoneus) albo wdziejach jednego tylko prądu. Wkulturze, sztukach pięknych ilit. wyróżniamy: t. kręgu śródziemnomorskiego: antyczną, chrześcijańską, judajską; t. tradycji narodowych; t. obiegów popularnych; t. pozaeuropejskich kręgów kultury

Czym jest topika znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tespis:
Co znaczy nazywany artystą gr. tragedii. Wczasie Ogromnych Dionizji (534 przed naszą erą) wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru topika.
Wyraz Teatr Bulwarowy:
Co znaczy lekki repertuar ocharakterze rozrywkowym; przydzielony dla szerokiej publiczności, nastawiony na efekt kasowy, rzadko prowadzący się przesłaniami teatru artystycznego. Nazwa pochodzi od XIX-w topika.
Wyraz Terlecki Olgierd:
Co znaczy dziennikarz, krytyk, historyk, żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Doświadczenia wojenne pol. żołnierzy na Zachodzie iich późniejsze losy są tematem trylogii topika.
Wyraz Typologia Języków:
Co znaczy wg ich struktury fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej i tak dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład topika.
Wyraz Tuwim Julian:
Co znaczy Współpracownik czasopisma Pro arte et studio , później miesięcznika Skamander i informacje Literackich (od 1924) i pism satyrycznych, między innymi Szpilek (1936-39). Czołowy przedstawiciel ekipy topika.