Czy przydatne?

Co to jest Topika

Co oznacza TOPIKA: wretoryce ilogice antycznej edukacja o"wspólnych miejscach" wkonstrukcji wypowiedzi, mających powszechne wykorzystanie, na przykład start, koniec, którą proponowała Topika, pismo wchodzące wskład Organonu Arystotelesa, traktujące odowodzeniu prawdopodobnym io sztuce prowadzenia sporu (ogólnie przyjętych zwrotów czy sformułowań, których uczono się na pamięć, aby wodpowiednim miejscu wywodu służyły jako argument). Wkręgu kultury śródziemnomorskiej edukacja owspólnych miejscach ( loci communes), zbiorach motywów powtarzających się wlit. danego kręgu kulturowego, które należało podjąć wskodyfikowanych poprzez retorykę tematach, obrazach (na przykład "miejsce rozkoszne" - locus amoneus) albo wdziejach jednego tylko prądu. Wkulturze, sztukach pięknych ilit. wyróżniamy: t. kręgu śródziemnomorskiego: antyczną, chrześcijańską, judajską; t. tradycji narodowych; t. obiegów popularnych; t. pozaeuropejskich kręgów kultury

Czym jest topika znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tokarczuk Olga:
Co znaczy pokolenia, zwykształcenia psycholog. Autorka książek: Podróż ludzi księgi (1993, nagrodzona wkonkursie Pol. Tow. Wydawców Książek), osadzona wrealiach XVII-wiecznej Francji historia tajemniczej topika.
Wyraz Towianizm:
Co znaczy wdwóch znaczeniach: a) jako nazwa zespołu poglądów rel.-moralnych iwyobrażeń mistycznych A. Towiańskiego, b) jako nazwa zainicjowanego poprzez A. Towiańskiego ruchu rel.-społ., kształtującego topika.
Wyraz Teatr Plastyczny:
Co znaczy nośnikiem znaczeń iemocji jest nie wyraz, jak wteatrze dramatycznym, ale obraz; nazywany poprzez Z. Taranienkę teatrem narracji plastycznej. Wyrósł na marginesie Ogromnej Reformy Teatralnej wramach topika.
Wyraz Topika Chrześcijańska:
Co znaczy zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład topika.
Wyraz Thackeray William Makepeace:
Co znaczy angielskiego:, w okolicy Ch. Dickensa największy realista isatyryk, demaskator póz obyczajowych tak zwany wyższych sfer ifałszywych postaw wszystkich ludzi. Sławę przyniosły mu szkice zgromadzone topika.