Czy przydatne?

Co to jest Andriej Tarkowski

Co oznacza TARKOWSKI ANDRIEJ: ros. reżyser filmowy; autor rozważań oistocie sztuki filmowej: Czas utrwalony, Dzienników zlat 1970-86 i inscenizacji Hamleta iBorysa Godunowa. T. był artystą bezkompromisowym, oniezwykłej wyobraźni iwrażliwości. Sztuka filmowa miała wg niego wyzwalać tęsknotę za absolutem iskłaniać człowieka do doskonalenia swego wnętrza. Zadebiutował w1962 r. Dzieckiem wojny (Złoty Lew na festiwalu wWenecji). W dalszym ciągu zrealizował filmy: Andriej Rublow (1966-69), Solaris (1972), Zwierciadło (1974), Stalker (1979). W1983 r. T. zrealizował we Włoszech Nostalgię, w1986 wSzwecji - Ofiarowanie. Obydwa filmy mają charakter filoz. imetaforyczny, kontynuują gł. temat T. - motyw ofiary. Obrazy isceny filmów T. nawiązują do sztuk plastycznych, na przykład do malarstwa ikon, do sztuki haiku czy obrazów ireprodukcji ogromnych mistrzów: Drera (Czterej jeźdźcy Apokalipsy) wDziecku wojny; Bruegla (Zima) wSolaris; Leonarda da Vinci (Św. Anna Samotrzecia iPokłon Trzech Króli) wZwierciadle iOfiarowaniu. Charakterystyczne także są dlań stałe motywy: ognia, płomienia, deszczu, lustra

Czym jest Tarkowski Andriej znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Transcendentalizm:
Co znaczy obecna wlit. refleksyjnej, filoz., medytacyjnej od antyku do współczesności; symbol przekroczenia świata w Koranie. NT oddycha transcendencją rozumianą jako zupełna, niezależna, duchowa wolność od tarkowski andriej.
Wyraz Teatr Awangardowy:
Co znaczy się nowymi, niekonwencjonalnymi środkami wyrazu, wystawiający nieznany, nietypowy repertuar. Wlatach 50. i60. za awangardę była uważana na przykład dramaturgia E. Ionesco, J. Geneta, S. Becketta tarkowski andriej.
Wyraz Tagore Rabindranath, Właśc. R. Thakur:
Co znaczy prozaik, filozof, myśliciel tworzący wjęzyku bengalskim, prócz tego pedagog, kompozytor, rysownik itłumacz na język angielski, laureat Nagrody Nobla (1913). Na wielką spuściznę twórczą tego autora tarkowski andriej.
Wyraz Tryptyk:
Co znaczy 1) ołtarz oskrzydłowym retabullum złożony ztrzech części: środkowej nieruchomej - zazwyczaj głównej - idwóch ruchomych bocznych skrzydeł; 2) obraz okonstrukcji trzyczęściowej. Zobacz także dyptyk tarkowski andriej.
Wyraz Topika Chrześcijańska:
Co znaczy zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład tarkowski andriej.