Czy przydatne?

Co to jest Arkadia

Co oznacza ARKADIA: mit. kraina w starożytnej Grecji na Peloponezie zamieszkała poprzez ubogich pasterzy; w rzeczywistości kamienista kraina, porośnięta skąpą roślinnością, zamieszkała poprzez barbarzyńców wrogo nastawionych do obcych, odgrodzona od reszty państwie pasmem górskim; sielankowy obraz A. wykreowała literatura (IV ekloga Wergiliusza); w lit. europ. stanowi manifestację ucieczki przed cywilizacją, tęsknotę za światem ładu i harmonii. Zobacz mit arkadyjski

Czym jest Arkadia znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antonomazja:
Co znaczy znanej postaci do podkreślenia charakterystycznej cechy, na przykład Zoil - złośliwy krytyk, Don Juan - uwodziciel; 2) zastąpienie imienia własnego epitetem albo peryfrazą, na przykład Mickiewicz arkadia.
Wyraz Apokryf:
Co znaczy niepewnym autorstwie tekst niekanoniczny genologicznie i tematycznie powiązany z Biblią; stylizacja bibl. o heretyckim charakterze, zawierająca zazwyczaj tajemną wiedzę, skrywaną przed oczami arkadia.
Wyraz Architektury Style:
Co znaczy badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji zjawisk łącząc dzieła charakteryzujące się podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylist. Styl w architekturze znaczy cechy arkadia.
Wyraz Animizacja:
Co znaczy nadającej przedmiotom, zjawiskom albo pojęciom abstrakcyjnym cechy istot żywych, na przykład Mrok zaskamlał w pustym dębie, zagwizdała nicość w klonie (Pan Błyszczyński B. Leśmiana). Zobacz arkadia.
Wyraz Artykuł:
Co znaczy wypowiedź na tematy polit., socjol., nauk. i kult., gdzie autor podporządkuje sedno postawionej we wstępie tezie (albo tezom); a. nie narzuca reguł, nie ma ściśle ustalonych wskaźników gatunku arkadia.