Czy przydatne?

Co to jest Dziewcząt Dla Powieść

Co oznacza POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT: odmiana powieści dla młodzieży, powieść pensjonarska czerpiąca swą tradycję gatunkową z romansu dydaktycznego (Fnelon), moralnego (Marmontel), sentymentalnego (Richardson), psychologicznego (M. de la Fayette), gdzie dydaktyzm uzależniony był przeważnie od powszechnie akceptowanych poglądów na rolę i miejsce kobiety w kręgu rodziny, a szerzej, w środowisku społ. W typowej p.d.d. kluczowa bohaterka jest w wieku dorastania, poznaje świat i ludzi poprzez pryzmat własnych przeżyć, doznań i zainteresowań; w dziedzinie technik artystycznych p.d.d. korzysta z lit. popularnej i elitarnej wprowadzając do narracji różnorodną skalę form: quasi-dokument, dziennik, listy, narrację odautorską, technikę punktu widzenia, behawiorystyczną prezentację świata. Pierwszą polską p.d.d. była Pamiątka po dobrej matce K. Tańskiej-Hoffmanowej (1819). XIX-wieczne p.d.d. między innymi: Księżniczka Z. Urbanowskiej, Marta E. Orzeszkowej, Emancypantki B. Prusa; XX-wieczne między innymi: Druga brama H. Górskiej, Za zielonym wałem H. Boguszewskiej, Awantura o Basię K. Makuszyńskiego. Po "październiku 56" powstają p.d.d., których bohaterki są odważnymi, inteligentnymi dziewczynami poszukującymi wartości etycznych i serdeczności, ciepła pośród bliskich, w rodzinie, w szkole, w kręgu przyjaciół, ich autorkami są między innymi: E. Jackiewiczowa (Wczorajsza młodość), I. Jurgielewiczowa (Ten obcy, Inna), H. Snopkiewicz (Słoneczniki), Z. Żurakowska (Roman i inni), K. Siesicka (Jezioro osobliwości, Zapałka na zakręcie). We współcz. p.d.d. bestsellerami są utwory M. Musierowicz (m.in Jeżycjada, Imieniny)

Czym jest powieść dla dziewcząt znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Peiper Tadeusz:
Co znaczy krytyk lit. iteatralny, pisarz, prozaik, dramatopisarz; artysta programu poetyckiego Awangardy Krakowskiej; autor szkiców teoretycznych Nowe usta (1925), gdzie sformułował swoją teorię literaturze powieść dla dziewcząt.
Wyraz Poetyka:
Co znaczy literaturoznawcza sięgająca najstarszej tradycji lit. (na przykład Poetyka Arystotelesa, Scaligera i tym podobne), której obiektem zainteresowań są formy lit. w swoim rozwoju i ewolucji rodzajów powieść dla dziewcząt.
Wyraz Postylla:
Co znaczy zawierających komentarze i objaśnienia do wybranych (rozłożonych na poszczególne niedziele i święta roku liturgicznego) fragmentów Biblii. Jako odrębna forma powstała w średniowieczu; odegrała powieść dla dziewcząt.
Wyraz Przybylski Ryszard:
Co znaczy eseista i tłumacz związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Debiutował robotą Dostojewski i przeklęte problemy (1964). Następne prace filologiczne są świadectwem zainteresowania klasycyzmem w powieść dla dziewcząt.
Wyraz Powiastka:
Co znaczy prozą albo wierszem, od 2. poł. XIX w. p. nazywano krótkie utwory narracyjne o charakterze pouczającym, adresowane do młodego czytelnika. W lit. występują różne odmiany tego gatunku, między innymi p powieść dla dziewcząt.