Czy przydatne?

Co to jest Synkretyzm

Co oznacza SYNKRETYZM: 1) wfilozofii łączenie zazwyczaj niespójnych poglądów filoz., społ., rel. wjedną albo spójną ( eklektyzm) całość; 2) wsztuce: zdarzenie nierozłącznego występowania przedmiotów tańca, słowa, muzyki, obrazu, na przykład wsztuce społ. pierwotnych, wrytuale, wsztuce dziecka; charakterystyczne dla sztuki zdarzenie zacierania granic gatunkowych. S. posługuje się literatura wizualna, graffiti, literatura dźwiękowa; problem ten podjęła Ogromna Reforma Teatru, występował w futuryzmie ( teatr plastyków, Cricot, futurystyczny teatr); do s. odwoływał się w Teorii Czystej Formy S.I. Witkiewicz; wsztuce współczesnej zdarzenie zacierania granic medialnych izmysłowych (wrażeń) i interaktywności wprocesach sztuki, na przykład dramat miesza się zepiką, teatr używa środków imediów filmowych, fotografia drukarskich, graficznych, rzeźbiarskich ina odwrót, aktywność twórcza wykorzystuje wszystkie możliwości także spoza sztuki isą to działania wpełni uprawnione

Czym jest synkretyzm znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Singer Isaac Bashevis:
Co znaczy wLeoncinie k. Radzymina. Wyemigrował zPolski do USA w1935. Debiutował powieścią Szatan wGoraju (1935), w dalszym ciągu ogłosił powieści Grzeszny Mesjasz, Rodzina Muszkatów (1950), Sztukmistrz synkretyzm.
Wyraz Strukturalizm:
Co znaczy lit., ukształtowany około 1930 r., traktujący dzieło lit. jako strukturę językową, wktórej dominuje funkcja estetyczna. Każdy obiekt dzieła wchodzący wstrukturę posiada własne znaczenie, wypowiedź synkretyzm.
Wyraz Stwosz Wit, Właśc. Veit Stoss:
Co znaczy irzeźbiarz, działał raczej wKrakowie iw Norymberdze. Około 1470 r. założył samodzielny warsztat. W1477 r. dostał zlecenie na wykonanie ołtarza głównego do Kościoła Mariackiego wKrakowie. Prace synkretyzm.
Wyraz Skamander:
Co znaczy skupiona wokół warszawskiego pisma Skamander (od 1920), miesięcznika poetyckiego, którego tytuł pochodził zfragmentu Akropolis S. Wyspiańskiego: Skamander połyska, wiślaną świetlący się falą (S synkretyzm.
Wyraz Synonim:
Co znaczy znaczenie ujęte jest wdwu albo więcej brzmieniach wyrazowych (synonim homonimów); wyróżniamy: s. semantyczny, znaczeniowy, na przykład zamieć, zadymka, zawieja; opłata, honorarium, pensja; s synkretyzm.