Czy przydatne?

Co to jest Synkretyzm

Co oznacza SYNKRETYZM: 1) wfilozofii łączenie zazwyczaj niespójnych poglądów filoz., społ., rel. wjedną albo spójną ( eklektyzm) całość; 2) wsztuce: zdarzenie nierozłącznego występowania przedmiotów tańca, słowa, muzyki, obrazu, na przykład wsztuce społ. pierwotnych, wrytuale, wsztuce dziecka; charakterystyczne dla sztuki zdarzenie zacierania granic gatunkowych. S. posługuje się literatura wizualna, graffiti, literatura dźwiękowa; problem ten podjęła Ogromna Reforma Teatru, występował w futuryzmie ( teatr plastyków, Cricot, futurystyczny teatr); do s. odwoływał się w Teorii Czystej Formy S.I. Witkiewicz; wsztuce współczesnej zdarzenie zacierania granic medialnych izmysłowych (wrażeń) i interaktywności wprocesach sztuki, na przykład dramat miesza się zepiką, teatr używa środków imediów filmowych, fotografia drukarskich, graficznych, rzeźbiarskich ina odwrót, aktywność twórcza wykorzystuje wszystkie możliwości także spoza sztuki isą to działania wpełni uprawnione

Czym jest synkretyzm znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Scena Renesansowa:
Co znaczy epoki obejmuje dwa równoległe nurty: Teatro Olimpico - nazwa od autentycznego teatru rzym. odtworzonego wXVIw. wVicenzy wg projektu architekta A. Palladio (1508-80); przedsięwzięciu patronowała synkretyzm.
Wyraz Sygietyński Antoni, Pseud. Gosławiec:
Co znaczy teatralny, muzyczny, prozaik, znakomity teoretyk pol. naturalizmu; tata Tadeusza, artysty Zespołu Pieśni iTańca Mazowsze . Poglądy estetyczne S. wyrastały zinspiracji filozofa franc. H. Tainea synkretyzm.
Wyraz Sachs Nelly:
Co znaczy iautorka dramatów, laureatka Nagrody Nobla (1962). Z racji na żyd. pochodzenie od 1940 r. pozostawała wSzwecji. Początkowo poświęciła się przekładom utworów lit. szwedz. na jęz. niem. Holocaust Żydów synkretyzm.
Wyraz Sentencja:
Co znaczy formułujące wsposób wyrazisty, jednoznaczny idobitny myśl ocharakterze moralnym albo filoz., na przykład Nic nowego pod słońcem (Ks. Eklezjastesa, ST); s. jest różna od przysłowia tym, iż ma synkretyzm.
Wyraz Sytuacja Liryczna:
Co znaczy kategorii teoretycznych liryki określająca sytuację podmiotu lirycznego, jego stosunki ze światem, status wewn.; typem s.l. jest wyznanie - bywa elementem tworzącym gat. liryczny, na przykład alba synkretyzm.