Czy przydatne?

Co to jest Lament

Co oznacza LAMENT: wliryce staropolskiej utwór poetycki wyrażający ból, cierpienie, żałobę, narzekanie na nieszczęścia zesłane poprzez los, na przykład średniowieczny anonimowy Lament chłopski na pany, rel. Lament świętokrzyski (Posłuchajcie, bracia miła..., zXV w.), osobisty Lament Hospodarowej Imci Wołoskiej Z. Morsztyna (około 1653), patriotyczny Lament utrapionej Matki Korony Polskiej... Sz.Starowolskiego (1665)

Czym jest lament znaczenie w Słownik pisownia L .

Wyraz Litografia:
Co znaczy graficzna. Na kamieniu litograficznym (zazwyczaj na łupku wapiennym) wykonuje się pędzlem albo kredką kompozycje, w dalszym ciągu lekkim roztworem kwasu zakwasza; do odbijania służy specjalna prasa lament.
Wyraz Lam Jan:
Co znaczy dziennikarz, felietonista, autor powieści satyrycznych, współredaktor pisemek satyrycznych: Kometa , Bąk , Krzykacz , związany z Gazetą Narodową (od 1866) i Dziennikiem Polskim (od 1869); szczegółowo lament.
Wyraz Liszt Ferenc:
Co znaczy pianista, dyrygent węg. współczesny F. Chopinowi i R. Wagnerowi; artysta romantyczny. Koncertował wcałej Europie wykonując utwory Wagnera, Berlioza, Schumanna, Beethovena, Schuberta. Twórczość lament.
Wyraz Lem Stanisław:
Co znaczy futurolog. Po wojnie na stałe wKrakowie. Drukował na łamach prasy lit. wiersze, recenzje, felietony, debiut powieściowy Człowiek zMarsa (1946). Zaczął nurt utworów fantastycznonaukowych powieścią lament.
Wyraz Literatura Emigracyjna:
Co znaczy granicami państwie; w pol. l.e. były dwa okresy, ich sytuacją wspólną były wydarzenia polityczne: wXIX w. stworzenie listopadowe (1830) itzw. Ogromna Emigracja i wXX w. wybuch II wojny światowej lament.