Czy przydatne?

Co to jest Lament

Co oznacza LAMENT: wliryce staropolskiej utwór poetycki wyrażający ból, cierpienie, żałobę, narzekanie na nieszczęścia zesłane poprzez los, na przykład średniowieczny anonimowy Lament chłopski na pany, rel. Lament świętokrzyski (Posłuchajcie, bracia miła..., zXV w.), osobisty Lament Hospodarowej Imci Wołoskiej Z. Morsztyna (około 1653), patriotyczny Lament utrapionej Matki Korony Polskiej... Sz.Starowolskiego (1665)

Czym jest lament znaczenie w Słownik pisownia L .

Wyraz List:
Co znaczy skierowana bezpośrednio do adresata, należąca wnajogólniejszym znaczeniu do gatunków tak zwany lit. użytkowej, na przykład l. miłosny, przyjacielski, towarzyski, dla rodziny, urzędowy, apostolski lament.
Wyraz Luter Marcin, Martin Luther:
Co znaczy ireformator religijny, wystąpił przeciwko ogłoszonej poprzez papieża Leona X sprzedaży odpustów na rzecz budowy bazyliki Św. Piotra. Ogłosił 95 tez (Wittenberga, 1517) krytykujących nadużycia władz lament.
Wyraz Le Brun Andrzej:
Co znaczy pochodzenia franc.-flamandzkiego, przedstawiciel klasycyzmu, wlatach 1768- 95 nadworny twórca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na jego zamówienie wykonał do Zamku Królewskiego i do pałacu lament.
Wyraz Liczba:
Co znaczy kultur l. jest nosicielem symboliki owielkim bogactwie znaczeń; kategoria gramatyczna l. jest wspólna odmiennym częściom mowy; wgramatycznym znaczeniu l. to jeden zszeregów form fleksyjnych, jest to lament.
Wyraz Locke John:
Co znaczy angielskiego:, zajmował się medycyną ipolityką, przedstawiciel empiryzmu. Przeciwstawiał się poglądom Kartezjusza głosząc, iż umysł to czysta karta, acała wiedza pochodzi zdwu źródeł doświadczenia lament.