Czy przydatne?

Co to jest Postmodernizm

Co oznacza POSTMODERNIZM: sporo tendencji pojawiających się w różnych dziedzinach współcz. kultury. Obejmuje zarówno architekturę, sztuki piękne, prozę, poezję, esej, teorię sztuki i teorię kultury, filozofię, jak i technologię i naukę. To jest mechanizm zachodzący w szeroko rozumianej kulturze, nie jest prądem, który można określić ramami czasowymi, ale raczej kategorią duchową i sztuką działania.
U. Eco zastanawia się, "czy p. nie jest współczesną nazwą manieryzmu jako kategorii metahistorycznej; [...] p. to odpowiedź na modernizm (i awangardę, która nie może już iść dalej, bo stworzyła swój metajęzyk), to uznanie przeszłości, do której podchodzi się ironicznie, bez złudzeń". P. w lit. odwołuje się do tego, "iż autor wie, iż czytelnik wie i iż on wie"; jest uprawianiem pomiędzy czytelnikiem a autorem pewnego rodzaju gry ironii. To wypowiedź nawarstwiająca, tworząca skojarzenia do drugiej i trzeciej potęgi; p.
korzysta z cytatu, cytatu cytatów

Czym jest postmodernizm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy Debiutował w 1864 jako korespondent w Kurierze Niedzielnym i humoreskami w Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w Opiekunie Domowym postmodernizm.
Wyraz Plotyn:
Co znaczy artysta idealistycznego mechanizmu filoz. opartego na nauce Platona, tak zwany neoplatonizmu. Twierdził, iż powyżej wszystkim, co jest, istnieje sama jedność, tożsama zDobrem, tzn. boska Jednia postmodernizm.
Wyraz Powieść Autobiograficzna:
Co znaczy której fabuła oparta jest na autentycznych wydarzeniach z życia bohatera, wzbogacona elementami fikcji lit., wydarzeniami, sytuacjami wykreowanymi poprzez wyobraźnię autora, pełniącego zwykle funkcję postmodernizm.
Wyraz Pleonazm:
Co znaczy zwrot składające się zwyrazów oidentycznym albo podobnym znaczeniu, powtarzające sedno tej samej treści, na przykład cofać się do tyłu, masło maślane, poprawić się na lepsze, ciemny mrok. Inna nazwa postmodernizm.
Wyraz Pop-Art:
Co znaczy ukształtowany najpierw lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, który wyraźnie zamanifestował odrębność sztuki po drugiej stronie oceanu, a już w połowie lat 60. zaistniał w Europie. Za inspiratorów p postmodernizm.