Czy przydatne?

Co to jest Styl

Co oznacza STYL: zespół środków jęz., świadomie dobranych poprzez autora tekstu pisanego albo mówionego. Wg kryterium funkcjonalności rozróżniamy s.: indywidualny albo typowy, zwięzły albo rozwlekły, kancelaryjny albo kolokwialny, jasny albo zagmatwany, komunikatywny, publicystyczny, wzniosły, kwiecisty i tak dalej We współcz. polszczyźnie odznacza się s.: artystyczny (na przykład autora dzieła literackiego), naukowy, publicystyczny, urzędowo-kancelaryjny ijęzyka mówionego. Właściwością dobrego s. są jasność, precyzja, zwięzłość, komunikatywność

Czym jest styl znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Schubert Franz Peter:
Co znaczy znakomity przedstawiciel europ. muzyki romantycznej. Mieszkał wWiedniu. Tworzył w pierwszej kolejności pieśni do słów znanych pisarzy. Pieśni S. charakteryzuje wybitna symbioza muzyki ztekstem styl.
Wyraz Skamander:
Co znaczy skupiona wokół warszawskiego pisma Skamander (od 1920), miesięcznika poetyckiego, którego tytuł pochodził zfragmentu Akropolis S. Wyspiańskiego: Skamander połyska, wiślaną świetlący się falą (S styl.
Wyraz Sacrum:
Co znaczy sacrum = świętość; z łaciny profanare = bezcześcić) - wsensie ogólnym poziom życia moralnego irel. wrelacji święte - świeckie, laickie, sfera boskości iświeckości; obie sfery są sobie przeciwstawne styl.
Wyraz Szymanowski Józef:
Co znaczy uczestnik obiadów czwartkowych, zaprzyjaźniony zFamilią Czartoryskich, domownik Puław, członek TPN. Wiersze publikował wklasycystycznych Zabawach Przyjemnych iPożytecznych . Autor sielanek styl.
Wyraz Szatan:
Co znaczy duchowa, obdarzona inteligencją iwolnością, wróg Boga, lecz kompletnie od niego zależny; lider zbuntowanych aniołów, upadły anioł (Mt 25, 41; 2P 2,4). Książę ciemności wreligii judeo-chrześc., gł styl.